Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

För dig som är student

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Oavsett om du är nybörjare eller har pluggat ett tag finns det en hel del saker som är bra att känna till när du läser en samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning vid Lunds universitet.

Studenter med datorer. Foto.
På denna sida listar vi några saker som är bra att känna till som samhälls- och beteendevetarstudent. Foto: Håkan Röjder

Välkommen till din fakultet

Lunds universitet består av nio olika fakulteter. När du pluggar vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten läser du en kurs eller ett program som ges vid en av våra institutioner eller enheter. Det är genom dessa som du hittar information som är direkt förknippad med din utbildning -  till exempel sådant som rör ditt schema, litteraturlistor, lärosalar, studievägledning och tentamen. 

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Användbar information

Här nedan listar vi några saker som är bra att känna till och som rör alla studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, oavsett vilken utbildning du läser.

Ny som student

Information om bland annat introduktionsmöten, registrering och schema.

Institutioners och enheters information för dig som är ny student

Studievägledning

När du behöver råd och stöd kring ditt pluggande.

Kontaktuppgifter till fakultetens alla studievägledare

Digitala verktyg i dina studier

Vill du veta mer om vilka digitala verktyg du har möjlighet att använda som student vid Lunds universitet eller behöver du teknisk support? Vill du få tips på olika studietekniker eller behöver du stöd i dina studier? Enheten för undervisningsstöd vid Lunds universitet har sammanställt information som kan underlätta för dig i dina studier.

Läs mer på webbplatsen Campus Online

Boka grupprum

Information till dig som vill boka ett grupprum på Campus Paradis i Lund.

Boka grupprum

Internationella möjligheter

Fakultetens internationella kontor kontaktar du när du vill veta mer om vilka internationella möjligheter som finns.

Utbytesstudier

Certificate of International Merits (CIM)

Arbetsmarknad och karriär

Tips till dig som läser samhälls- och beteendevetenskap och är på väg att ta klivet ut i arbetslivet.

Arbetsmarknad och karriär

Rättigheter och skyldigheter

Information till dig som vill veta mer om dina rättigheter respektive skyldigheter som student.

Rättigheter och skyldigheter som student - lu.se

Lika villkor

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Dröj inte med att söka hjälp om du upplever dig utsatt.

Guide för studenter: diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier