Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campusutveckling

Samhällsvetenskapliga fakultetens campusutvecklingsprojekt arbetar för att bibehålla och utveckla en attraktiv och hållbar campusmiljö som stödjer våra huvuduppgifter; utbildning, forskning och samverkan.

Interiör Socialhögskolan. Foto.
Interiör från Gamla köket, en av fakultetens byggnader i kvarteret Paradis. Foto: Kennet Ruona

Kort om projektet

Campusutvecklingsprojektet omfattar fakultetens arbete med lokaler och miljöer i Lund, Helsingborg och Malmö. Vårt fokus är att kontinuerligt verka för att skapa värde för forskning och undervisning. Det innebär exempelvis renovering och tillbyggnad av befintliga lokaler. Det handlar också om att skapa attraktiva utemiljöer eller arbeta för ett hållbart utnyttjande av våra lokaler. 

Några pågående och planerade delprojekt

  • Renovera Gamla kirurgen, Gamla polikliniken, Gamla barnbördshuset, Gamla paviljongen (i olika steg)
  • Utforma ett Centrum för samhällsvetenskap
  • Utveckla parkmiljön i kvarteret Paradis
  • Utveckla miljöerna på Campus Helsingborg
  • Delta i konstprojekt för kvarter Paradis

Läs mer om campusutveckling vid Lunds universitet

Genomförda delprojekt

Etapp 1 (slutfördes 2013/14)

Renovering och tillbyggnad av Eden (hus H), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Gamla barnsjukhuset (hus J).

Etapp 2 (slutfördes 2019)

Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3

Renovering av Gamla lungkliniken (hus G)

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se