Ny som student

Välkommen till Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet! En fakultet är det organisatoriska namnet för den del av universitetet där du läser din utbildning.

Student som tittar i kurslitteratur. Foto.

Höstterminen 2020: undervisning både på plats och digitalt

I början av juni beslutade Lunds universitet att undervisning och examinationer från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets lokaler. Men då måste hänsyn tas till universitetsgemensamma beslut och till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. 

Universitetets och fakultetens lokaler i Lund och Helsingborg är öppna i höst, men undervisningen kommer att bedrivas under anpassade former. Även om stora delar av undervisningen kommer att genomföras med hjälp av digitala verktyg (online), eftersträvar vi att alla kurser - även under första halvan av terminen - innehåller ett eller flera moment på plats. Det innebär att du som student förväntas befinna dig på plats i, eller i närheten av, Lund/Helsingborg.

Mer information om hur fakulteten hanterar covid-19 under höstterminen 2020

Vad gäller för min utbildning?

Du kommer att få information om vad som gäller för just din kurs eller ditt program via e-post från den institution där utbildningen ges. Se till att du håller koll på din e-post!

Hitta information om din utbildning

Du kan också hitta information om din utbildning på våra institutioners och centrumbildningars hemsidor.

Genusvetenskapliga institutionen

www.genus.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i genusvetenskap
 • Kandidatprogram i genusvetenskap
 • Masterprogram i genusvetenskap

Graduate School

www.graduateschool.sam.lu.se/current-students-0/newly-admitted-students

 • Fristående kurser på avancerad nivå
 • Masterprogram i utvecklingsstudier (Development studies)
 • Masterprogram i globala studier (Global studies)
 • Masterprogram i genusstudier (Social studies of gender)
 • Masterprogram i mellanösternstudier

Institutionen för kommunikation och medier

www.kom.lu.se/utbildning/introduktionsmoten

 • Fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Kandidatprogram i journalistik
 • Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation/for-dig-som-ar-ny

 • Fristående kurser i GIS, humanekologi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier
 • Kandidatprogram i samhällsplanering
 • Kandidatprogram i utvecklingsstudier
 • Masterprogram i humanekologi
 • Masterprogram i samhällsgeografi

Institutionen för psykologi

www.psy.lu.se/utbildning

 • Fristående kurser i psykologi
 • Kandidatprogram i beteendevetenskap
 • Masterprogram i psykologi
 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

www.ism.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i service management
 • Kandidatprogram i logistics service management
 • Kandidatprogram i service management, olika inriktningar

Institutionen för strategisk kommunikation

www.isk.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier
 • Masterprogram i strategisk kommunikation

LUCSUS, Centrum för hållbarhetsstudier

www.lucsus.lu.se/education-at-lucsus

 • Fristående kurser i miljö- och hållbarhetsstudier
 • Masterprogram i miljö- och hållbarhetsstudier

Rättssociologiska institutionen

www.soclaw.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i rättssociologi
 • Kandidatprogram i kriminologi
 • Masterprogram i rättssociologi

Socialhögskolan

www.soch.lu.se/utbildning/ny-student

 • Fristående kurser i socialt arbete
 • Masterprogram i socialt arbete
 • Socionomprogrammet

Sociologiska institutionen

www.soc.lu.se/utbildning/studieinformation/checklista-ny-student

 • Fristående kurser i socialantropologi och sociologi
 • Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i socialantropologi
 • Masterprogram i sociologi

Statsvetenskapliga institutionen

www.svet.lu.se/utbildning/valkommen-till-oss

 • Fristående kurser i freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap och underrättelseanalys
 • Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap
 • Masterprogram i European affairs
 • Masterprogram i statsvetenskap
 • Masterprogram i Welfare policies and managemant
 • Politices kandidatprogrammet 

Institutioner och centrumbildningar

När du läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet studerar du oftast vid en eller flera institutioner - till exempel Genusvetenskapliga institutionen eller Institutionen för strategisk kommunikation. Det finns tio olika institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I vissa fall är utbildningen istället knuten till en centrumbildning eller till fakultetens Graduate School. Oavsett vilket hittar du alltid detaljerad information om din utbildning på respektive enhets hemsida. 

Eftersom utbildningsinformationen är olika beroende på vad du läser är det viktigt att du besöker den hemsida som gäller just din utbildning för att få information om till exempel registrering, introduktionsmöten, schema och studiestöd.

Institutioner och centrumbildningar

Virtuellt supportrum 

Den 27 augusti 2020 kl 12-17 anordnar Lunds universitet ett virtuellt supportrum där du kan ställa frågor och se till att du är väl förberedd inför höstens digitala moment. Vi kan bland annat hjälpa dig med frågor kring aktivering av studentkonto, nedladdning av Zoom-klient, tekniska frågor, studieteknik, särskilt pedagogiskt stöd och studievägledning. 

Välkomna in med dina frågor till https://lu-se.zoom.us/my/welcome2lu