Ny som student

Välkommen till Lunds universitets samhällsvetenskapliga fakultet! En fakultet är det organisatoriska namnet för den del av universitetet där du läser din utbildning.

Student som tittar i kurslitteratur. Foto.

Höstterminen 2020: undervisning både på plats och digitalt

I början av juni beslutade Lunds universitet att undervisning och examinationer från och med den 15 juni 2020 får genomföras i universitetets lokaler. Men då måste hänsyn tas till universitetsgemensamma beslut och till Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. Restriktionerna om max 50 personer och social distansering kvarstår tills vidare. Om det inte är möjligt på grund av lokalernas utformning eller andra begränsande resurser ska undervisningen ske med hjälp av digitala verktyg (online).

Stora delar av utbildningarna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer därför under höstterminen 2020 att bedrivas med hjälp av digitala verktyg (online). I de fall undervisning i lokalerna ges, kommer det bli nödvändigt med utspridning - ett avstånd om minst 1,5 meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i samma lokal. Storföreläsningar kommer att ges online. Undervisning med praktiska, laborativa eller estetiska inslag samt exkursioner, seminarier och lektioner i mindre grupper kan komma att ske på plats, men då under anpassade former.

Mer information om hur covid-19 påverkar hösterminen 2020

Vad gäller för min utbildning?

Du kommer att få information om vad som gäller för just din kurs eller ditt program via e-post från den institution där utbildningen ges. Se till att du håller koll på din e-post under sommaren!

Hitta information om din utbildning

Du kan också hitta information om din utbildning på våra institutioners och centrumbildningars hemsidor.

Genusvetenskapliga institutionen

www.genus.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i genusvetenskap
 • Kandidatprogram i genusvetenskap
 • Masterprogram i genusvetenskap

Graduate School

www.graduateschool.sam.lu.se/current-students-0/newly-admitted-students

 • Fristående kurser på avancerad nivå
 • Masterprogram i utvecklingsstudier (Development studies)
 • Masterprogram i globala studier (Global studies)
 • Masterprogram i genusstudier (Social studies of gender)
 • Masterprogram i mellanösternstudier

Institutionen för kommunikation och medier

www.kom.lu.se/utbildning/introduktionsmoten

 • Fristående kurser i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Kandidatprogram i journalistik
 • Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

www.keg.lu.se/utbildning/studieinformation/for-dig-som-ar-ny

 • Fristående kurser i GIS, humanekologi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier
 • Kandidatprogram i samhällsplanering
 • Kandidatprogram i utvecklingsstudier
 • Masterprogram i humanekologi
 • Masterprogram i samhällsgeografi

Institutionen för psykologi

www.psy.lu.se/utbildning

 • Fristående kurser i psykologi
 • Kandidatprogram i beteendevetenskap
 • Masterprogram i psykologi
 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet

Institutionen för service management och tjänstevetenskap

www.ism.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i service management
 • Kandidatprogram i logistics service management
 • Kandidatprogram i service management, olika inriktningar

Institutionen för strategisk kommunikation

www.isk.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation
 • Kandidatprogram i strategisk kommunikation och digitala medier
 • Masterprogram i strategisk kommunikation

LUCSUS, Centrum för hållbarhetsstudier

www.lucsus.lu.se/education-at-lucsus

 • Fristående kurser i miljö- och hållbarhetsstudier
 • Masterprogram i miljö- och hållbarhetsstudier

Rättssociologiska institutionen

www.soclaw.lu.se/utbildning/studieinformation

 • Fristående kurser i rättssociologi
 • Kandidatprogram i kriminologi
 • Masterprogram i rättssociologi

Socialhögskolan

www.soch.lu.se/utbildning/ny-student

 • Fristående kurser i socialt arbete
 • Masterprogram i socialt arbete
 • Socionomprogrammet

Sociologiska institutionen

www.soc.lu.se/utbildning/studieinformation/checklista-ny-student

 • Fristående kurser i socialantropologi och sociologi
 • Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor
 • Masterprogram i socialantropologi
 • Masterprogram i sociologi

Statsvetenskapliga institutionen

www.svet.lu.se/utbildning/valkommen-till-oss

 • Fristående kurser i freds- och konfliktvetenskap, statsvetenskap och underrättelseanalys
 • Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap
 • Masterprogram i European affairs
 • Masterprogram i statsvetenskap
 • Masterprogram i Welfare policies and managemant
 • Politices kandidatprogrammet 

Institutioner och centrumbildningar

När du läser en samhällsvetenskaplig utbildning vid Lunds universitet studerar du oftast vid en eller flera institutioner - till exempel Genusvetenskapliga institutionen eller Institutionen för strategisk kommunikation. Det finns tio olika institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I vissa fall är utbildningen istället knuten till en centrumbildning eller till fakultetens Graduate School. Oavsett vilket hittar du alltid detaljerad information om din utbildning på respektive enhets hemsida. 

Eftersom utbildningsinformationen är olika beroende på vad du läser är det viktigt att du besöker den hemsida som gäller just din utbildning för att få information om till exempel registrering, introduktionsmöten, schema och studiestöd.

Institutioner och centrumbildningar