Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverka med studenter

Studenter.

Arbetsmarknadsdagar

En möjlighet för arbetsgivare att träffa samhällsvetarstudenter på plats på universitetet

AGORA-dagen 

 • Februari månad varje år, Campus Helsingborg
 • Företag och organisationer besöker Campus Helsingborg och träffar studenter från utbildningarna Service management och Strategisk kommunikation.

AGORA-dagens webbplats

SAMarbete

 • Mars månad varje år, Lund
 • En arbetsmarknadsmässa för samhällsvetarstudenter vid Lunds universitet. 
 • Mässan består av utställande organisationer som har ett intresse att möta och erbjuda samhällsvetarstudenter extrajobb, praktikplats, uppsatsområden och inte minst framtida karriärer.
 • Under SAMarbete samlas studenter med ett brett kunskapsspann, allt ifrån statsvetare och kommunikatörer till personalvetare och socionomer.   

SAMarbetes webbplats

Examensarbete på ert företag

Som arbetsgivare kan du ge en student möjlighet att göra sitt examensarbete på din arbetsplats. Samhällsvetarstudenter är blivande experter inom sina ämnen och är utbildade i de senaste rönen inom en rad olika områden, till exempel:

 • Beteendevetenskap
 • HR
 • Hållbarhetsfrågor
 • Jämställdhetsfrågor
 • Kommunikation och varumärke
 • Politik och statsvetenskap
 • Samhällsplanering
 • Service management 

Samhällsvetarstudenter är genom sin utbildning knutna till en specifik institution. Du hittar mer information om hur du kommer i kontakt med studenter på våra institutioners hemsidor.

Kontaktuppgifter till institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Erbjuda praktikplatser

De flesta samhällsvetenskapliga utbildningar ger studenterna möjlighet att göra praktik på ett relevant företag, i en myndighet, kommun eller annan typ av organisation.

Kontaktuppgifter till institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Rekrytera studenter - annonsera i MyCareer

MyCareer är universitetets jobb- och karriärportal. Det är hit du som arbetsgivare vänder dig när du vill rikta dig specifikt mot nyutexaminerade studenter från Lunds universitet.

Rekrytera studenter från Lunds universitet - MyCareer för arbetsgivare

VentureLab

VentureLab är Lunds universitets startup hub med syftet att uppmuntra till entreprenörskap, samt hjälpa nuvarande och nyligen examinerade studenter som vill utveckla en affärsidé eller starta eget. 

Läs mer om aktuella startups vid VentureLab