Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Innovationer

Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning bidrar till att skapa en ökad förståelse för samhället och resulterar ibland också i sociala innovationer – det vill säga nya sätt att lösa olika problem i samhället. Sociala innovationer kan vara metoder, arbetssätt, tjänster eller processer som bidrar till att hantera sociala behov och problem.

En person håller ett papper med ordet innovation. Foto.
Sociala innovationer är ibland ett resultat av samhälls- och beteendevetenskaplig forskning. Foto: Pixabay

Exempel på sociala innovationer

Här nedan kan du ta del av några exempel på sociala innovationer:

Carbon Ruins

Carbon Ruins är en utställning om den fossila eran och som utspelar sig år 2053. Syftet är att transportera besökarna in i en framtid där övergången till det fossilfria samhället har skett.

Carbon Ruins - climaginaries.org

Ordanalys för att bedöma psykisk ohälsa

En forskargrupp har utvecklat ett diagnosverktyg som använder ord och artificiell intelligens (AI) för att öka tillförlitligheten på diagnos för psykisk ohälsa, speciellt depression och ångest. Problemet är stort, exempelvis beror självmord oftast på en underliggande depression. Korrekta och tidiga diagnoser kan minska lidande och spara stora summor i sjukvården.

Verktygets webbplats - ablemind.se

Nyheter om diagnosverktyget - lu.se:

Juridisk kompetens för rätten att ha rättigheter

En modell kommer att skapas för att informera och ge råd om rättigheter inom arbets-, migrations- och socialrätt samt växelverkan mellan dessa rättsområden. Modellen riktar sig till verksamheter som arbetar med juridisk rådgivning och personer i behov av information om sina rättigheter. Innovationen ska kunna motverka utanförskap och främja social hållbarhet.

Nyhet med mer information - soclaw.lu.se

Minnesplaneringsmetoder

Minnesplaneringsmetoder handlar om hur människors minnen och berättelser kan samlas in och bli till underlag för att utveckla platser. Det har skapats en metod, en digital verktygslåda, kring hur man omvandlar människors minnen till att ta plats i nya hus, vägnät och gatunamn. 

Metoden har använts under utvecklingen av Helsingborgs nya växande stadsdel Oceanhamnen som invigdes i april 2023, samt i utvecklingen i Jakobsbergs centrum i Järfälla och i Helsingborgs nya översiktsplan (ÖP 2021).

Nyhet om minnesplaneringsmetoderna – lu.se

Om minnesplaneringsmetoderna – minnesplaneringsmetoder.se

Att göra offentliga utrymmen inkluderande

Equalizer är ett projekt där syftet är att utveckla metoder för att göra befintliga aktivitetsplatser mer inkluderande så fler grupper känner sig bekväma med att använda dem. Lösningarna ska vara små och lätta att införa utan att kosta för mycket.

Några exempel på lösningar som vidtogs i projektet var att det sattes upp:

  • skyltar om att platsen är till för alla
  • basketkorgar på utsidan av planen så att de som inte ville delta i det pågående spelet på planen ändå skulle ha möjlighet att röra på sig

Nyhet om Equalizer - ses.lu.se