Innovationer

Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning bidrar till att skapa en ökad förståelse för samhället och resulterar ibland också i sociala innovationer – det vill säga nya sätt att lösa olika problem i samhället. Sociala innovationer kan vara metoder, arbetssätt, tjänster eller processer som bidrar till att hantera sociala behov och problem.

 

Innovationsschema
Foto: www.pixabay.com
Foto: www.pixabay.com

Exempel på sociala innovationer

SoPact

SoPact är en innovationsfrämjande verksamhet som katalyserar idéer som tar tillvara på samhällets potential. SoPact arbetar utifrån samskapande processer som testar, identifierar och skapar lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

Läs mer om SoPact på Socialhögskolans hemsida

Word diagnostics

Ett system som använder ord och artificiell intelligens (AI) för att öka tillförlitligheten på diagnos för psykisk ohälsa, speciellt depression och ångest. Problemet är stort, exempelvis beror självmord oftast på en underliggande depression. Korrekta och tidiga diagnoser kan minska lidande och spara stora summor i sjukvården. Systemet är utveckat tillsammans med forskare från Institutionen för psykologi.

Läs mer på WordDiagnostics.com