Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverka med forskare

Samhällsvetenskapliga forskare kan anlitas för uppdragsutbildning, samt för forskningsuppdrag och utredningar av olika problem och frågeställningar. Dessutom deltar de i flera av universitetets pågående initiativ.

Elias Kristensson, Förbränningsfysik LTH, med världens snabbaste filmkamera FRAME. Foto.
Forskare kan anlitas för bland annat uppdragsforskning och uppdragsutbildning. Foto: Kennet Ruona

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Samhällsvetenskapliga forskare deltar i flera av universitetets pågående initiativ.

Tematiska samverkansinitiativ - lu.se

Uppdragsforskning - anlita en forskare

Samhällsvetenskapliga forskare kan anlitas av myndigheter, organisationer och företag för forskningsuppdrag och utredningar av olika problem och frågeställningar. Det kan gälla allt från kortare insatser till uppdrag som sträcker sig över flera år. Våra forskare är verksamma vid ett antal olika institutioner som samlas kring ett eller flera forskningsområden.

Kontaktuppgifter till institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Uppdragsutbildning - knivskarp kompetensutveckling

Lunds universitets uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen.

Kompetensutveckling via Lunds universitet - lu.se

Några forskare berättar

Ta del av några av nedan fyra forskares upplevelser vid samverkan med det omgivande samhället.

Hervé Corvellec berättar om ”flippade ansökningar”:

Foto på Hervé Corvellec.

– Jag har varit delaktig ett par gånger i något som jag kallar ”flippade ansökningar”, det vill säga att ett företag, organisation eller myndighet är huvudsökande och jag såsom forskare är medsökande. Ett särskilt lyckat exempel gjorde jag tillsammans med ett företag som hyr ut skyltar. 

– Det fanns ett ömsesidigt förtroende och jag fick en unik möjlighet att sitta med som inbäddad observatör på deras styrelsemöten. På så sätt kunde forskningen bygga mer på observation och inte bara intervjuer. Företaget å sin sida fick del av min expertis kring cirkulär ekonomi, och jag vet att de tog till sig av mina kunskaper.

Hervé Corvellec är professor i företagsekonomi vid Institutionen för tjänstevetenskap. Han är bland annat expert på cirkulär ekonomi.

Rebecca Selberg berättar om samverkan med sjukvården:

Rebecka Sellerberg är klädd i sjukhuskläder och munskydd. Foto.

– Jag har jobbat med intensivvårdsavdelningarna i Malmö och Lund med frågor om handlingsstrategier på jobbet, där jag använt Hirschmans Exit-Voice-Loyalty-modell som ingång för att diskutera hur vi beter oss på jobbet när vi känner oss missnöjda med något eller ser behov av förändring. Jag har också jobbat med intensivvårdsavdelningarna kring frågor om tvärprofessionellt teamarbete, exempelvis i frågor om etik.

– Min samverkan utmynnade bland annat i ett kompetensutvecklingsprojekt för omvårdnadspersonal, där sjuksköterskor och undersköterskor jobbar tillsammans och med själv-organisering för att lyfta omvårdnadsforskning. Samverkan har också lett till flera olika projekt kring att följa upp lärdomarna från pandemin.

Rebecca Selberg är lektor vid Genusvetenskapliga institutionen. Hennes forskningsområden är framför allt arbetsliv, ojämlikhet och social förändring, New Public Management och offentlig sektor. Rebecca har även varit Flexit-forskare* i samverkan med SUS. I det samarbetet fortsatte hon sitt arbete inom Iva, bland annat med att utvärdera arbetsinsatserna kring covid-vården.

Erik Hannerz berättar om samverkan kring ungdomars involvering i utvecklingen av Hamnpromenaden i Simrishamn:

Foto på Erik Hannerz.

– Sydväst kontaktade mig först kring en väldigt enkel fråga om ungdomars användning av det offentliga rummet inför deras arbete i Simrishamn, vilket växte till en diskussion om organisering och aktiverande av unga och att jag blev involverad i projektet. 

– En direkt följd av min medverkan blev inkluderandet av föreningen Streetcorner, som arbetar med ungdomar och kreativitet, ofta i socialt och marginaliserade områden. De byggde vidare på våra idéer och kom att ordna workshops och var även med att utsmycka de sittmöbler som designats för projektet. Detta innebar att en mängd ungdomar aktiverades som en aktiv del av projektet och fick känna att de kunde påverka sin närmiljö och att deras utsmyckningar blev en del av deras stad. 

Erik Hannerz är lektor i sociologi och forskar kring frågor som rör identitet, stil, autenticitet, samt kreativitet i relation till urbana miljöer.

Katja Lindqvist berättar om samverkan med Region Skånes kulturförvaltning:

Foto på Katja Lindqvist.

– Jag har samverkat med kommuner och myndigheter under mina år som forskare, men de senaste åren har jag framför allt kunnat fördjupa samverkan med Region Skånes kulturförvaltning. 

– Mitt återkommande samarbete med Region Skånes kulturförvaltning har lett till mer fördjupat samarbete över åren. Jag har exempelvis kunnat bidra med bättre kontakter mellan Lunds universitet och kulturförvaltningen i satsningar som gäller kultursamverkan, något som blivit ett utvecklingsområde inom universitetet de senaste åren.

Katja Lindqvist är docent vid Institutionen för tjänstevetenskap, och forskar om organisering och finansiering inom kultursektorn. Katja har även varit Flexit-forskare* i samverkan med Region Skånes kulturförvaltning. Samarbetet hade fokus på regionala satsningar på kulturella och kreativa näringar.

* Flexit är ett program som söks via Riksbankens jubileumsfond. En Flexit-forskare arbetar under en längre period inom en annan organisation.