Samverka med forskare

 

Elias Kristensson, Förbränningsfysik LTH, med världens snabbaste filmkamera FRAME.
Foto: Kennet Ruona.

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden. Samhällsvetenskapliga forskare deltar i flera av universitetets pågående initiativ.

Läs mer om pågående tematiska samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Uppdragsforskning - anlita en forskare

Samhällsvetenskapliga forskare kan anlitas av myndigheter, organisationer och företag för forskningsuppdrag och utredningar av olika problem och frågeställningar. Det kan gälla allt från kortare insatser till uppdrag som sträcker sig över flera år. Våra forskare är verksamma vid en antal olika institutioner som samlas kring ett eller flera forskningsområden.

Kontaktuppgifter till institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Uppdragsutbildning - knivskarp kompetensutveckling

Lunds universitets uppdragsutbildningar vänder sig till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer och ges i både Sverige och resten av världen.

Läs mer om kompetensutveckling via Lunds universitet