Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrning och politik

Hur länder styrs och hur de interagerar med varandra är ett stort och brett forskningsfält vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Plenisalen i riksdagen. Foto: Mostphotos.
Styrning och politik är ett stort och brett forskningsfält vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Foto: Michael Erhardsson, Mostphoto

Inom forskningsfältet ryms forskning om olika politiska regimer, från demokratier till auktoritära stater. Här studeras såväl svensk politik på lokal och nationell nivå, som politik i andra delar av världen, exempelvis Mellanöstern, Sydasien och republiker i det forna Sovjet. Hur påverkar nya politiska block vårt demokratiska system? Vilka konsekvenser får migrantarbete och flyktingströmmar, för hemlandet och för landet de kommer till? Och vad har ettbarnspolitiken betytt för det Kina vi ser idag? 

Vår forskning berör internationella relationer i tider av fred som ofred, och de stora organisationer som sätter spelregler för samarbete mellan världens länder, exempelvis EU och FN.

Demonstration med plakat. Fotol

Mänskliga rättigheter

Våra forskare är även engagerade i forskningsområdet Mänskliga rättigheter, ett av fem profilområden vid Lunds universitet.

Om Mänskliga rättigheter på lu.se