Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Social och ekonomisk förändring

För att förstå vår omvärld måste vi förstå vad det är som orsakar social och ekonomisk utveckling. Vad driver på och vad hindrar ekonomisk tillväxt, klimatomställning, jämställdhet och fredliga samhällen? Och vad gör att vissa individer och samhällen är mer motståndskraftiga än andra?

Fotgängare går över övergångsställe i stad. Foto.
För att förstå vår omvärld måste vi förstå vad det är som orsakar social och ekonomisk utveckling. Foto: Pixabay

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten forskas det bland annat om regioners och städers ekonomiska och sociala utveckling. Varför blomstrar vissa perifera glesbygdsregioner medan andra för en tynande tillvaro?

Handel av varor och tjänster har en central betydelse i vårt samhälle. Och det senaste årtiondets förändringar, när alltmer av vår konsumtion har flyttat ut på nätet, har varit omvälvande. För att förstå handelns roll i samhället behövs kunskap om hur den formar både individ och städer.

Demografiska förändringar påverkar vår omvärld. Samhällsvetare studerar vad det får för konsekvenser att exempelvis andelen äldre, liksom andelen migranter, blir allt större.  Här studeras olika gruppers utsatthet, samt hur demografin påverkar den svenska välfärdsstaten.

Kriminalitet och gängvåld är ett växande samhällsproblem. Hur man kommer till rätta med det och hur politik, medier, ny teknik och social kontroll påverkar är frågor som universitetets samhällsvetare forskar om.