Fakulteten i korthet

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är en av landets ledande enheter för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 500 anställda och cirka 5 800 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största.

 

Byggnaden Gamla Kirurgen
Byggnaden Gamla Kirurgen i centrala Lund är arbetsplats för fakultetsledning och kansli.

Att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor

De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom samhälleliga processer. Internationella konflikter och kriser, sociala förhållanden, miljöproblem och hälsofrågor kräver kunskap om vad som styr individuella och kollektiva beslut och hur samhälleliga system kan förändras. På Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning som bidrar till denna kunskap.

Läs mer om fakultetens forskning

Läs mer om fakultetens utbildningar

Läs mer om fakultetens samverkan med samhället

Institutioner och centrumbildningar

Fakultetens dagliga verksamhet är koncentrerad till dess 13 institutioner och centrumbildningar i Lund och Helsingborg.

Fakultetens institutioner och centrumbildningar.

Utbildning

 • 5 636 helårsstudenter (2019)
 • 14 kandidatprogram
 • 4 yrkesutbildningar
 • 22 masterprogram
 • Cirka 300 fristående kurser

Internationellt utbyte

 • 116 inresande studenter (helårsstudenter 2019)
 • 140 utresande studenter (helårsstudenter 2019)

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom 13 ämnesområden
 • 118 doktorander (heltidsekvivalenter)
 • Ca 25 disputationer per år

Anställda

 • All personal: 613 heltidsekvivalenter, varav: 
 • - 53 professorer
 • - 427 lärare/forskare/anställda doktorander
 • - 133 teknisk/administrativ personal

Ekonomi

 • Intäkter utbildning 394 Mkr
 • Intäkter forskning 347 Mkr