Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakulteten i korthet

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är en av landets ledande enheter för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 6 000 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största.

Byggnaden Gamla Kirurgen
Byggnaden Gamla Kirurgen i centrala Lund är arbetsplats för fakultetsledning och kansli.

Att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor

De flesta av vår tids utmaningar har skapats av människor och måste lösas genom samhälleliga processer. Internationella konflikter och kriser, sociala förhållanden, miljöproblem och hälsofrågor kräver kunskap om vad som styr individuella och kollektiva beslut och hur samhälleliga system kan förändras. På Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bedrivs forskning och utbildning som bidrar till denna kunskap.

Institutioner och centrumbildningar

Fakultetens dagliga verksamhet är koncentrerad till tio institutioner och fyra centrumbildningar/nätverk i Lund och Helsingborg.

Fakultetens institutioner och centrumbildningar

Utbildning

 • 5 839 helårsstudenter (2022)
 • 14 kandidatprogram
 • 4 yrkesutbildningar
 • 23 masterprogram
 • Cirka 300 fristående kurser

Forskarutbildning

 • Forskarutbildning inom 12 ämnesområden
 • 141 doktorander (heltidsekvivalenter, 2022)
 • Cirka 25 disputationer per år

Anställda

 • All personal:
  • 778 individer (2022)
  • 658 heltidsekvivalenter (2022), varav: 
   • 48 professorer
   • 472 lärare/forskare/anställda doktorander
   • 138 teknisk/administrativ personal

Ekonomi

 • Intäkter utbildning 439 Mkr (2022)
 • Intäkter forskning 395 Mkr (2022)