Utbildningskvalitet

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten arbetar vi kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Kursvärdering och kursutvärdering

Efter varje kurs har du som student möjlighet att fylla i en kursvärdering, där du kan framföra dina åsikter om kursen anonymt.

Kursansvarig lärare gör därefter en kursutvärdering, det vill säga en skriftlig utvärdering utifrån resultatet i studenternas kursvärderingar samt egna reflektioner om kursens genomförande.

Utbildningsutvärdering

All examensgrundande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utvärderas i en sexårscykel. Syftet är att kontinuerligt utveckla kvaliteten på våra utbildningar.

Tidplan för utvärdering samt genomförda utbildningsutvärderingar hittar du på fakultetens interna webbplats

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig. 

Rutiner vid klagomål på utbildning (PDF 2,62 MB, nytt fönster)

Pedagogisk akademi för höjd utbildningskvalitet

Vid fakulteten finns en pedagogisk akademi som arbetar för att främja pedagogisk utveckling. Det övergripande målet med akademins verksamhet är att ytterligare höja kvaliteten på vår utbildning genom att tydliggöra kriterier för pedagogisk skicklighet och utifrån dessa bedöma och belöna pedagogisk skicklighet. Lärare vid fakulteten kan ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till den pedagogiska akademin som meriterad eller excellent lärare.

Mer information om den pedagogiska akademin finns på fakultetens interna webbplats

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se