Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprojektet Campus Paradis

Med lokalprojektet Campus Paradis vill Samhällsvetenskapliga fakulteten skapa ändamålsenliga lokaler för institutionerna i Lund, bygga ett samhällsvetenskapligt centrum i kvarteret Paradis och synliggöra fakulteten i Lunds stadsmiljö. Projektet syftar till att både stärka det egna kvarteret och Kunskapsstråket i Lund. På denna sida samlas övergripande information om projektet och aktuell information om var i processen projektet befinner sig.

Interiör Socialhögskolan. Foto.
Interiör från Socialhögskolan, vars nya lokaler färdigställdes under lokalprojektets etapp två.

Kort om projektet

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet i Lund är till stor del samlad i kvarteret Paradis, som utgör den södra delen av det så kallade Kunskapsstråket. Sedan 2012 pågår ett lokalprojekt som handlar om att tillgodose fakultetens lokalbehov genom flertalet renoveringar och nybyggnationer i kvarteret. 

Lokalprojektet utgörs av tre etapper, vara två redan är avklarade. Den återstående tredje etappen består av att:

  • Renovera Sociologen (hus G)
  • Uppföra ett samhällsvetenskapligt centrum med bland annat bibliotek
  • Renovera Gamla Polikliniken (hus M) och Gamla Barnbördshuset (hus O)
  • Renovera Gamla Kirurgen (hus R), Psykologen (hus P) och Gamla Barnsjukhuset (hus J)
  • Utveckla parkmiljön inom kvarteret Paradis.

Inför etapp tre har fakultetens behov av framtida lokaler kartlagts och åsikter från fakultetens anställda och studenter har inhämtats på olika sätt, exempelvis genom olika workshops.

Under 2020 remitterades förstudieskisser i två omgångar och i november beslutade fakultetsstyrelsen att gå vidare med förslaget. 

Under 2021 genomför projektgruppen en dialogrunda med fakultetens nämnder och råd, med berörda institutioner samt med särskilt viktiga remissinstanser. 

Nästa steg - ett nytt samhällsvetenskapligt centrum

Det kommande samhällsvetenskapliga centrumet är tänkt att fungera som en arena och mötesplats för anställda, studenter och lärare. Målet är att skapa ett studiecentrum för hela fakulteten med bibliotek, café, lärosalar och studieplatser. Det ska också rymma ett åhörarutrymme för samhällsvetenskapliga debatter och presentationer samt ytor för utställningar. 

Planen är att den nya byggnaden ska byggas samman med de befintliga husen M och O.

 

Flygfoto över byggnaderna i kvarteret Paradis.

 

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Projektkoordinator 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se

Fakta om projektet

Projektet utgörs av tre etapper, där uppförandet av ett samhällsvetenskapligt centrum utgör en del av den tredje och sista etappen. Lokalprojektet genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Projektets tre etapper:

Etapp 1 (slutfördes 2013/14): renovering och tillbyggnad av byggnad Eden (hus H), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (hus J)

Etapp 2 (slutfördes 2019): renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3 (pågående): renovering av hus G (Sociologen), hus P (Psykologen), hus R (Gamla Kirurgen) och hus J (biblioteket). Uppförande av ett samhällsvetenskapligt centrum som omfattar hus M, hus O och en nybyggnadsdel.