Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprojektet Campus Paradis

Med lokalprojektet Campus Paradis vill Samhällsvetenskapliga fakulteten skapa ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet i Lund, bygga ett centrum för samhällsvetenskap i kvarteret Paradis och synliggöra fakulteten i Lunds stadsmiljö. På denna sida finns övergripande information och aktuell status för projektet.

Flygfoto över kvarteret Paradis med byggnadernas namn utmärkta.
Foto: Google maps

Kort om projektet

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet i Lund är till stor del samlad i kvarteret Paradis, som utgör den södra delen av det så kallade Kunskapsstråket i Lund. Lokalprojektet pågår sedan 2012 och handlar om att tillgodose fakultetens lokalbehov genom ett antal renoveringar och nybyggnationer i kvarteret. 

Lokalprojektet utgörs av tre etapper, vara två redan är genomförda (se faktaruta). Den nuvarande, tredje etappen består av att:

  • Renovera Gamla lungkliniken (hus G)
  • Renovera Gamla polikliniken (hus M) och Gamla barnbördshuset (hus O)
  • Renovera Gamla kirurgen (hus R), Paviljongen (hus P) och Gamla barnsjukhuset (hus J)
  • Uppföra ett centrum för samhällsvetenskap med bland annat bibliotek
  • Utveckla parkmiljön inom kvarteret Paradis.

Projektet syftar både till att både stärka det egna kvarteret och Kunskapsstråket i Lund. 

Kunskapsstråket - lund.se

Ett nytt centrum för samhällsvetenskap

Den planerade nya byggnaden är tänkt att fungera som en arena och mötesplats för medarbetare, studenter och lärare. Målet är att skapa ett studiecentrum för hela fakulteten med bibliotek, café, lärosalar och studieplatser. Det ska också rymma ett åhörarutrymme för samhällsvetenskapliga debatter och presentationer samt ytor för utställningar. 

Planen är att den nya byggnaden ska byggas samman med de befintliga husen M och O (se bild). Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och nödvändiga myndighetsbeslut för att kunna förverkligas.

Aktuell status i projektet

Under 2024 kommer renoveringen av Gamla lungkliniken (Hus G) att slutföras, inflyttning i huset sker under sommaren. 

Projekteringen för Gamla kirurgen (hus R) fortgår under året.

Projektet inväntar ny detaljplan för att gå vidare i arbetet med Centrum för samhällsvetenskap. 

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se

Projektets etapper

Projektet utgörs av tre etapper, där uppförandet av ett samhällsvetenskapligt centrum utgör en del av den tredje och sista etappen. Lokalprojektet genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Etapp 1 (slutfördes 2013/14)

Renovering och tillbyggnad av Eden (hus H), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i Gamla barnsjukhuset (hus J).

Etapp 2 (slutfördes 2019)

Renovering och tillbyggnad av Gamla Köket (hus I), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3 (pågående)

Renovering av Gamla lungkliniken (hus G), Paviljoongen (hus P), Gamla Kirurgen (hus R) och Gamla barnsjukhuset (hus J). Uppförande av ett centrum för samhällsvetenskap som omfattar Gamla polikliniken (hus M), Gamla barnbördshuset (hus O) och en nybyggnadsdel.