Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprojektet Campus Paradis

Med lokalprojektet Campus Paradis vill Samhällsvetenskapliga fakulteten skapa ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet i Lund, bygga ett centrum för samhällsvetenskap i kvarteret Paradis och synliggöra fakulteten i Lunds stadsmiljö. På denna sida samlas övergripande information och aktuell status för projektet.

Flygbild över paradisområdet i Lund. Foto.
Foto: Google maps.

Kort om projektet

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet i Lund är till stor del samlad i kvarteret Paradis, som utgör den södra delen av det så kallade Kunskapsstråket i Lund. Lokalprojektet pågår sedan 2012 och handlar om att tillgodose fakultetens lokalbehov genom ett antal renoveringar och nybyggnationer i kvarteret. 

Lokalprojektet utgörs av tre etapper, vara två redan är genomförda (se faktaruta). Den nuvarande, tredje etappen består av att:

 • Renovera hus G
 • Uppföra ett centrum för samhällsvetenskap med bland annat bibliotek
 • Renovera hus M (Gamla polikliniken) och hus O (Gamla barnbördshuset)
 • Renovera hus R (Gamla kirurgen), hus P och hus J (Gamla barnsjukhuset)
 • Utveckla parkmiljön inom kvarteret Paradis.

Projektet syftar både till att både stärka det egna kvarteret och Kunskapsstråket i Lund. 

Läs mer om Kunskapsstråket på Lund kommuns hemsida.

Ett nytt centrum för samhällsvetenskap

Den planerade nya byggnaden är tänkt att fungera som en arena och mötesplats för medarbetare, studenter och lärare. Målet är att skapa ett studiecentrum för hela fakulteten med bibliotek, café, lärosalar och studieplatser. Det ska också rymma ett åhörarutrymme för samhällsvetenskapliga debatter och presentationer samt ytor för utställningar. 

Planen är att den nya byggnaden ska byggas samman med de befintliga husen M och O (se bild). Projektet är i ett tidigt skede och förutsätter beslut hos Akademiska Hus och nödvändiga myndighetsbeslut för att kunna förverkligas.

Aktuell status i projektet

 • oktober-november 2021: programhandling för hus G och för nytt centrum för samhällsvetenskap på remiss inom fakulteten. Programhandling innebär i korta drag ett underlag med ritningar som redovisar rätt rum på rätt plats med rätt funktion.
   
 • maj till augusti 2021: detaljplanen för kvarter Paradis var på samråd, vilket innebär att allmänheten hade möjlighet att lämna synpunkter på handlingarna. Materialet nås via Lunds kommuns webbplats.
  Till samrådshandlingarna på www.lund.se

   
 • 2021: projektgruppen genomför en dialogrunda med fakultetens nämnder och råd, med berörda institutioner samt med särskilt viktiga remissinstanser. 
   
 • 2020: förstudieskisser remitterades i två omgångar. I november beslutade fakultetsstyrelsen att gå vidare med förslaget. 
 • 2019-20: fakultetens behov av framtida lokaler kartlades, åsikter från fakultetens medarbetare och studenter inhämtades på olika sätt, exempelvis genom ett antal workshops.

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se

Projektets etapper

Projektet utgörs av tre etapper, där uppförandet av ett samhällsvetenskapligt centrum utgör en del av den tredje och sista etappen. Lokalprojektet genomförs på uppdrag av Akademiska hus i samarbete med LU Byggnad och Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Projektets tre etapper:

Etapp 1 (slutfördes 2013/14): renovering och tillbyggnad av hus H (Eden), inklusive flytt av Statsvetenskapliga institutionens bibliotek till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek i hus J (Gamla barnsjukhuset).

Etapp 2 (slutfördes 2019): renovering och tillbyggnad av hus I (Gamla Köket), inklusive inflyttning av Socialhögskolan.

Etapp 3 (pågående): renovering av hus G, hus P, hus R (Gamla Kirurgen) och hus J. Uppförande av ett centrum för samhällsvetenskap som omfattar hus M (Gamla polikliniken), hus O (Gamla barnbördshuset) och en nybyggnadsdel.