Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samtal i Lund

Samtal i Lund är ett nystartat dialogforum vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Hit bjuds vid varje tillfälle mellan 20 och 30 forskare och icke-forskare för att i ett mindre sammanhang diskutera angelägna samhällsfrågor.

Personer sitter på rad vid ett bord. Foto.
Forskare, riksdagspolitiker och media diskuterar polariseringen av det offentliga samtalet. Foto: Ulrika Oredsson

Om Samtal i Lund

Inom ramen för Samtal i Lund möts forskare och det omgivande samhället för att tillsammans reflektera kring samhällsfrågor. Förutom forskare från Lund och andra lärosäten, vänder sig dialogforumet till beslutsfattare, tjänstemän, sakkunniga, berörda parter och andra intresserade. 

Både forskarna och övriga inbjudna bidrar med sina specifika erfarenheter och kunskaper för att belysa och i mindre grupper problematisera kring frågan. Förhoppningen är att Samtal i Lund ska öka förståelsen för samhällsproblem och kanske också fungera som startskott för nya samarbeten eller forskningsprojekt.

Tidigare samtal:

Nedan kan du läsa om de tre första Samtal i Lund som har genomförts.

Vad ska vi göra åt det offentliga samtalet?


Inledningstalare:

  • Nils Gustafsson, statsvetare; Polarisering eller dålig stämning i offentligheten?
  • Mikael Klintman, sociolog; Kunskapsresistensens orsak och verkan.
  • Moa Berglöf, ledarskribent på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och tidigare politisk sakkunnig åt statsministern Fredrik Reinfeldt; Egna erfarenheter av den offentliga debatten.
Fyra personer sitter runt ett bord och pratar. Foto.
Diskussion i mindre grupp om det polariserade samtalet. Från vänster; Åsa Knaggård, statsvetare, Moa Berglöf, ledarskribent Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad, Maja Essebo, LUCSUS och Victoria Tiblom, riksdagsledamot. Foto: Ulrika Oredsson

Om välfärden och människovärdet


Inledningstalare: 

  • Håkan Jönson, forskare i socialt arbete; Hur är det att bli äldre i Sverige? 
  • Rebecca Selberg, sociolog och genusvetare; Vilket värde har sjuksköterskor?
  • Elin Bommenel, historikern och forskare i tjänstevetenskap; Människovärdet i vården av samhällets mest sårbara, då och nu.
Forskaren i socialt arbete Håkan Jönson står på en scen och pratar. Foto.
Forskaren i socialt arbete Håkan Jönson talar om hur det är att bli äldre i Sverige. Foto: Ulrika Oredsson

Växande administration inom offentlig sektor – onödigt eller vägen framåt?


Inledningstalare:

  • Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap; De eleverade administratörernas makt. 
  • Martina von Trampe, innovationsstrateg på Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs stad; Utmaningar i rollen som innovationsstrateg. 
  • Mats Heide, professor i strategisk kommunikation; Samarbete – vägen mot en professionaliserad administration.
En person står framför en publik och talar. Foto.
Forskaren i tjänstevetenskap, Anette Svingstedt, modererade samtalet om den växande administrationen i offentlig sektor. Foto: Ulrika Oredsson

Kontakt

Vill du veta mer om Samtal i Lund? Eller är du forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och vill ha hjälp att arrangera ett?

Kontakta Ulrika Oredsson, forskningskommunikatör och redaktör.

E-post: ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]oredsson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Nästa Samtal i Lund: Civilförsvaret – vem gör vad och när?

 

Datum: 

11 oktober, 2024.

Inledningtalare:

Statsvetaren Rikard Bengtsson, historikern Marie Cronqvist, forskaren i strategisk kommunikation James Pamment samt Kristina Wormell, biträdande kanslichef för Civilområden Syd vid Länsstyrelsen.