Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fortbildning utomlands

för medarbetare vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt. Möjligheten till fortbildning utomlands omfattar samtliga anställda vid universitetet. Det största programmet för personalfortbildning är Erasmus+.

Personalfortbildning genom Erasmus+

Som anställd vid Lunds universitet kan du få bidrag för personalfortbildning via Erasmus+. Du har möjlighet att åka till ett (partner)universitet, ett företag eller en organisation i Europa för studiebesök, jobbskuggning eller annan fortbildning.

Du kan även få bidrag för att delta i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete, till exempel:

  • Staff training weeks, särskilda workshops som anordnas av vissa europeiska lärosäten
  • kurser som anordnas av EAIE (European Association for International Education)  
  • språkkurser för den som ska undervisa på ett annat språk än svenska.

I databasen IMOTION kan du hitta aktuella staff training weeks.

Läs mer om EAIE Academy.

Ansökan

Sista dag att söka mobilitet för hösten är den 1 juni samma år. Inför våren är sista dag den 1 december året före fortbildningen äger rum. 

I den mån det finns medel kvar går det även bra att söka efter sista ansökningsdatum har passerat.

Erasmus+ personalfortbildning - Medarbetarwebben.

Lärarutbyte genom Erasmus+

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa.

Fakultetens internationella kontor ger stöd i processen

Innan du ansöker behöver du försäkra dig om att det finns ett avtal för lärarmobilitet mellan fakulteten och det lärosäte som du ansöker om att åka till. Kontakta det internationella kontoret vid fakulteten för information om vilka avtal som finns och för att diskutera möjligheterna att skriva ett avtal om det inte finns. Du får också stöd av det internationella kontoret i den administrativa processen.

Vistelsens längd

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar. För längre perioder gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Maxtiden som beviljas är normalt 2-3 veckor.

Ansökningar hanteras löpande. Tänk på att ansöka om stipendiemedel i god tid innan du åker, helst åtminstone en månad i förväg. 

Erasmus+ lärarmobilitet - Medarbetarwebben

Andra möjligheter

Du kan även åka på lärar- och administratörsutbyte, söka resebidrag samt utveckla internationella samarbeten via andra nätverk vid Lunds universitet.

Globalt engagemang och internationella frågor - Medarbetarwebben.

Kontakt

Katarina Follin
Internationell koordinator
+46 46 222 72 04
katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se