Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om bedömning av pedagogisk skicklighet

Du som är tillsvidareanställd adjunkt, lektor eller professor, eller anställd som biträdande lektor, kan ansöka om bedömning av din pedagogiska skicklighet och bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare.

Ansök senast 15 september

Årlig deadline för att söka är 15 september. Skicka ansökan till fakultetskoordinator Marie Steiner, marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Innehållet i din ansökan

Här hittade du detaljerade anvisningar om hur du utformar din ansökan.

Om du tidigare sökt

Om du tidigare ansökt om bedömning av pedagogisk skicklighet ska du skicka in en ny komplett ansökan, inklusive pedagogisk portfölj, eftersom en helt ny bedömning kommer att göras.

Om du söker om att bli utnämnd till excellent lärare

Om du tidigare har utnämnts till meriterad lärare kan du ansöka om att bli utnämnd till excellent lärare. Du lämnar då in en ny komplett ansökan, där du visar på progression i förhållande till kriterium 1-5 och att du uppfyller kriterium 6 och 7 (se information om kriterierna nedan).

Bedömningsprocessen

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån två nivåer:

  • meriterad lärare (Recognised Teaching Practitioner) 
  • excellent lärare (Excellent Teaching Practitioner)

För att ansöka till nivån excellent krävs tidigare utnämning till meriterad lärare.

Alla ansökningar bedöms utifrån de kriterier som listas i dokumentet nedan:

Kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet (PDF 235 kB, ny flik)

Ansökan behandlas av en särskilt utsedd bedömargrupp, som består av excellenta lärare (ETP) från Samhällsvetenskapliga fakulteten. I bedömargruppen ingår även en pedagogiskt sakkunnig extern bedömare.

Intervju

Som en del av bedömningsprocessen ingår ett samtal med delar av bedömargruppen. Du ges här möjlighet att muntligen fördjupa, utveckla och förtydliga de teman som anges i den pedagogiska portföljen.

Beslut

Efter beredning av ansökan lämnar bedömargruppen en rekommendation till Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse om beslut avseende utnämning till meriterad lärare eller excellent lärare. Fakultetsstyrelsen beslutar därefter om utnämning av den/de personer som bedömargruppen rekommenderat. Övriga personer som ansökt får sina respektive sakkunnigyttranden direkt från bedömargruppen. Dessa ansökningar tas inte upp av styrelsen.

Kontakt

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se