Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursvärdering och kursutvärdering

Efter varje avslutad kurs ska kursvärdering och kursutvärdering genomföras. Syftet är dels att samla in studenters uppfattningar om kursen, dels att skapa ett underlag för kursutveckling samt återkoppling till studenterna.

Genomförande

Kursvärdering

På varje kurs ska kursvärdering genomföras skriftligt på ett sätt som ger studenterna möjlighet att framföra sina åsikter anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Den skriftliga värderingen kan gärna kompletteras med intervjuer, fokusgrupper eller andra instrument.

Kursutvärdering

Efter avslutad kurs gör kursansvarig en utvärdering av kursen som ska resultera i en skriftlig kursutvärdering.

Kursutvärderingen väver samman underlag bestående av:

  • den kursansvariges genomgripande reflektioner kring kursens genomförande
  • sammanställning av studenternas kursvärdering.

Kursutvärdering ska vara ett av flera underlag vid utveckling och förändring av kurser. Varje institution sammanställer och gör kursutvärderingarna tillgängliga för sina studenter via hemsida eller lärplattform.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
+ 46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se (malin[dot]schatz[at]sam[dot]lu[dot]se)

Helen Wiman
Fakultetskoordinator
+ 46 46 222 48 35
helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se (helen[dot]wiman[at]sam[dot]lu[dot]se)