Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum för samhällsvetenskap

Tänk dig en ny byggnad i hjärtat av kvarteret Paradis, med bibliotek, studiemiljöer, scen, café, lärosalar med mera. Så ser planen ut för vårt nya Centrum för samhällsvetenskap, Cesam.

Med den nya samhällsvetenskapliga centrumbyggnaden vill fakulteten vill samla sina lundainstitutioner, skapa en gemensam plats för fakulteten, och skapa moderna lokaler för biblioteket.

En grundförutsättning är att fakulteten vill stanna i kvarteret Paradis, och utifrån våra behov av lokaler för undervisning, forskning, personal och studenter har vi kunnat ringa in vilket tillskott av lokaler som behövs för att vår verksamhet ska fungera väl här på Campus Paradis. Den tillbyggnad som vi planerar är helt enkelt det tillskott av yta och funktion som behövs.

Det förslag på tillbyggnad som lämnats till Lunds kommun för anhållan om ändring av detaljplan innebär att Gamla polikliniken och Gamla barnbördshuset kompletteras med en byggnad på nuvarande parkeringsplats. Dessa byggnader tillsammans kallar vi Centrum för samhällsvetenskap, Cesam. 

Den nya detaljplanen har inte vunnit laga kraft eftersom den överklagades till Mark- och miljödomstolen hösten 2022. Överklagandet har ännu inte tagits upp i domstolen.

Kartskiss som visar kvarterets Paradis nuvarande och tilltänkta byggnader.

Klicka på bilden för att förstora den och öppna den i ett nytt fönster.

Arkeologisk utgrävning på parkeringen i kvarteret Paradis. Foto.
I mars 2022 genomfördes en arkeologisk förundersökning av den tänkta platsen för vårt nya Centrum för Samhällsvetenskap. Foto: Helena Lind

Verksamheter i huset

Enligt nuvarande inplaceringsskisser kommer följande verksamheter att finnas i den nya byggnaden:

  • Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
  • Studiemiljöer, studieplatser av olika slag
  • Utrymmen för studentkår
  • Scen och atrium
  • Lärosalar
  • Café
  • Reception och annan serviceverksamhet

Kontakt

Robert Holmberg
Projektledare

Jenny Egidius
Biträdande projektledare 

E-post: 
projekt_campus_paradis [at] sam [dot] lu [dot] se (projekt_campus_paradis[at]sam[dot]lu[dot]se)