Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbilda

Här hittar du information som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, bland annat styrdokument, utlysningar samt aktuella projekt.

Styrdokument och rutiner

Samtliga dokument på sidan öppnas i ny flik.

Fakultetens rutiner gällande kurs- och utbildningsplaner hittar du via länkarna nedan.

Vid framtagande av nya kursplaner ska nedanstående mallar användas.

Som ett stöd i arbetet med kursplaner finns också fakultetens kursplanegrupp. Du kan till exempel vända dig till kursplanegruppen för att få feedback på en kursplan.

Läs mer om kursplanegruppen

Pedagogisk utveckling

Fäll ut flikarna nedan för att läsa om olika möjligheter till pedagogisk utveckling.

Fakulteten vill uppmuntra projekt och idéer för utvecklingsaktiviteter som främjar utbildning i bred bemärkelse. Liksom i tidigare utlysningar är det fortfarande möjligt att söka medel för pedagogisk utvecklingstid, men fakulteten riktar i årets utlysning en del av medlen mot projekt som knyter an till breddad rekrytering/breddat deltagande, samverkan med externa aktörer och det livslånga lärandet.

Läs mer om utlysningen.

Ansök om att få dina pedagogiska meriter bedömda och bli antagen till fakultetens Pedagogiska akademi som meriterad (QTP) eller excellent (ETP) lärare.

Läs mer om ansökan om bedömning av pedagogisk skicklighet

Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av Samhällsvetenskapliga fakulteten och av AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Läs mer om högskolepedagogisk utbildning

Aktuella projekt inom studentservice

Samordnad SI-verksamhet

Stöd för undervisning i en digital värld

På Lunds universitet finns stöd för de digitala verktyg som används för undervisning i olika former. På education.lu.se hittar du information om och instruktioner för de digitala verktygen samt kurser och workshops där du kan lära dig mer och tips för hur du kan utveckla din undervisning. Du kan också prenumerera på Enheten för undervisningsstöds nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.

Stöd för digital undervisning – education.lu.se

Kurser och workshops om digitala resurser - education.lu.se

Vägledning gällande AI - education.lu.se 

Stöd för studenter - campusonline.lu.se

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Läs mer om fakultetens kvalitetsarbete här.

Kontakt

Malin Schatz
Utbildningsledare
Kansli S
+46 46 222 72 64
malin [dot] schatz [at] sam [dot] lu [dot] se

Mårten Frostgård
Utbildningssamordnare
+46 46 222 83 18
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se (marten[dot]frostgard[at]sam[dot]lu[dot]se)

Marie Steiner
Fakultetskoordinator
Kansli S
+ 46 46 222 48 93
marie [dot] steiner [at] sam [dot] lu [dot] se

Relaterad information på universitetets medarbetarwebb