Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogisk utbildning

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Alla lärare och undervisande doktorander vid LU ska ha genomgått en högskolepedagogisk utbildning. Högskolepedagogisk utbildning anordnas både av Samhällsvetenskapliga fakulteten och AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

För tillsvidareanställning som lärare vid Lunds universitet krävs bland annat att du har minst fem veckors högskolepedagogisk utbildning, vilket motsvaras av föjande kurser:

  • Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education
  • Kursansvar i högre utbildning/Course design in higher education.

Undervisande doktorander förväntas minst ta den första av dessa kurser. 

Lärare som handleder doktorander inom forskarutbildningen ska ha genomgått särskild handledarutbildning:

  • Doctoral supervision - introduction

Kursutbud

Högskolepedagogiska kurser vårterminen 2023

Höstens kursutbud publiceras i mars.

Kostnad

Kurser som anordnas av AHU bekostas av Samhällsvetenskapliga fakulteten för antagna deltagare.

Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kommer dock institutionen att faktureras en avgift.