Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högskolepedagogisk utbildning

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högskolepedagogisk utbildning är till för dig som undervisar vid Lunds universitet. Kurser anordnas både av Samhällsvetenskapliga fakulteten och av Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU).

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är högskolepedagogisk utbildning öppen för dig som

  • är professor, forskare, universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor eller universitetsadjunkt
  • är doktorand
  • är undervisande bibliotekarie eller språkpedagog (endast kursen Lärarrollen i högre utbildning/Teaching and learning in higher education, i mån av plats).
  • och har en anställning om minst 50 procent under minst 12 månader.

Mer information om vilka kurser lärare, doktorander och forskarhandledare förväntas gå finns på AHU:s webbplats

Kursutbud

Högskolepedagogiska kurser höstterminen 2023

Kostnad

Kurser som anordnas av AHU bekostas av Samhällsvetenskapliga fakulteten för antagna deltagare.

Om avanmälan inte skett senast 14 dagar före kursstart kommer dock institutionen att faktureras en avgift.