Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lokalprogram för Gamla kirurgen fastställt

Gamla Kirurgen

Fakultetsstyrelsen har nu fastställt ett så kallat lokalprogram för Gamla kirurgen. Lokalprogrammet beskriver vilka olika rum och funktioner som kan vara lämpliga att placera i byggnaden.

Fakultetsstyrelsen beslutade tidigare i år att Gamla kirurgen blir nästa steg i lokalprojektet Campus Paradis. När vi nu går vidare till en bearbetning av förstudien för Gamla kirurgen behövs ett lokalprogram som i grova drag omfattar de rum och funktioner som är lämpliga att placera i byggnaden. Vid fakultetsstyrelsens senaste sammanträde fastställdes ett lokalprogram och verksamhetsbeskrivning där en inplacering av följande verksamheter studeras närmare:

  • Institutionen för psykologi: Psykoterapimottagning, EEG-labb samt arbetsplatser till dessa verksamheter.
  • Fakultetsgemensamma lärmiljöer: lärosalar och studiemiljöer.
  • Arbetsplatser till enhet(er)/institution(er): preliminärt till Rättssociologiska institutionen och, om möjligt, ytterligare arbetsplatser till Institutionen för psykologi.
  • Gemensamma servicefunktioner i byggnaden: till exempel personalrum, vaktmästeri, kopiering, posthantering och vilrum.

Avvägning mellan arbetsplatser och lärmiljöer

Gamla kirurgen lämpar sig väl för lärosalar och studiemiljöer. Åren efter att Gamla kirurgen är renoverad är planen att renovera Gamla polikliniken och fakulteten kommer då att ha ett väsentligt behov av lärosalar. Projektgruppen ser också ett stort värde i att kunna öka antalet studiemiljöer i området. Antal och omfattning kommer att vägas av mot behovet av arbetsplatser.

Lokalprogrammet behöver ha en flexibilitet som dels tar hänsyn till en slutlig inplacering av verksamheter och samtidigt tar hänsyn till behoven av arbetsplatser och lärmiljöer under den tid det pågår andra omfattande renoveringar i kvarteret. Projektgruppen kommer att ha en tät dialog med LU Byggnad, Akademiska hus och arkitekter i det fortsatta arbetet med den avvägningen.

Samarbetet med LU Byggnad och Akademiska hus med bearbetning av förstudien kommer att påbörjas under hösten 2023. Nästa steg i projekteringen är därefter att ta fram en programhandling.

Se mer om byggprojektens delar här