Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gamla kirurgen näst på tur i fakultetens lokalprojekt 

Byggnaden Gamla Kirurgen i Lund. Foto.

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen har beslutat om ändrad ordning på byggprojekten i lokalprojektet Campus Paradis. Nästa steg blir renovering av Gamla kirurgen (hus R). Processen inleds med en bearbetning av förstudien avseende byggnaden.   

Enligt den preliminära tidplanen och projektplanen  för etapp 3 inom Campus Paradis-projektet skulle Centrum för samhällsvetenskap, Cesam, vara nästa byggprojekt efter Gamla lungkliniken (hus G). Projekteringen av Cesam har dock fördröjts då Lunds kommuns beslut om ny detaljplan har överklagats till Mark- och miljödomstolen.  

Etapp 3 omfattar förutom renovering av Gamla lungkliniken och Cesam även renovering av Gamla barnsjukhuset (hus J), Gamla kirurgen (hus R) och Gamla paviljongen (hus P). Dessa skulle enligt tidigare preliminär plan renoveras efter att Cesam blivit klart. 

För att lokalprojektet inte ska stanna av, och för att fortsatt sikta på att ha genomfört samtliga renoveringar på ungefär 10–15 års sikt, har projektgruppen för Campus Paradis-projektet fört en dialog med LU Byggnad och Akademiska hus för att se över ordningen på projekten. Frågan har därefter beretts i styrgruppen för Campus Paradis-projektet.  

På fakultetsstyrelsens senaste sammanträde beslutades att nästa steg i etapp 3 blir att fortsätta med Gamla kirurgen (hus R). Det första steget i denna process är att gå vidare till bearbetad förstudie avseende Hus R. 

Läs mer om lokalprojektet Campus Paradis