Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhetspolicy för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Strävan efter hållbar utveckling är en grundläggande utgångspunkt för Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet. Nu finns en hållbarhetspolicy som är en vägvisare för hur fakultetens hållbarhetsarbete ska utvecklas de kommande åren.

Hållbarhetspolicyn i korthet

De övergripande målbilderna i hållbarhetspolicyn innebär att:

  • Fakulteten på olika sätt ska integrera hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling.
  • Fakulteten ska engagera sig på lokala, regionala, nationella och globala samhälleliga arenor så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.
  • Fakulteten ska vara en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och utbildning samt i samhällsdebatten och kulturlivet. 

Policyn specificerar även mer detaljerat hur hållbarhetsfrågor ska inkluderas inom utbildning och studentsamverkan, forskning, samverkan samt i den dagliga verksamheten.

Handlingsplan för hållbar utveckling

Fakulteten har också antagit en handlingsplan för hållbar utveckling som ett led i Lunds universitets miljöledningsprojekt. Handlingsplanen tydliggör vad fakulteten ska göra och redan gör för att främja hållbar utveckling.

Båda dokumenten finns att ladda ned på sidan Styrdokument och handlingsplaner