Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Guidning och erfarenhetsutbyte med Science Village-projektet

I slutet av augusti hade lokalprojektet Campus Paradis besök av LU-kollegor som är involverade i Naturvetenskapliga fakultetens campusutveckling.  I deras ”LU Campus Tour” ingick bland annat en visning av Eden och Gamla Köket.

Björn Badersten berättar om renoveringen av Eden. Foto: Cecilia Schubert.
Samling i lunchrummet på Eden. Björn Badersten berättar om renoveringen av byggnaden. Foto: Cecilia Schubert.

Rundturen lockade både medarbetare som är involverade i arbetet med universitetets etablering i Science Village och medarbetare som arbetar med sammanslagning av CEC, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Geologiska institutionen.

Förmiddagens första visning ägde rum på Eden, som renoverades under 2013/14 (Etapp 1 i Samhällsvetenskapliga fakultetens lokalprojekt). Där blev gruppen guidad av Björn Badersten, prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Robert Holmberg, projektledare och biträdande projektledare Jenny Egidius för lokalprojektet Campus Paradis.

Björn Badersten berättade att Statsvetenskapliga institutionen överlag var mycket nöjda med resultatet av renoveringarna, särskilt förändringarna i lunchrummet där det blev ljusare och mer öppet genom glaspartier och öppna ytor. Eden har blivit en central mötesplats efter renoveringarna, med studenter som samlas i foajén där ett café och olika sittgrupper nu har skapats.

Nästa stopp på rundvisningen var Gamla Köket, där Socialhögskolan numera huserar. Gamla Köket, som renoverades 2019, utgör Etapp 2 i fakultetens lokalprojekt. Besökarna fick veta att renoveringen var särskilt inriktad på att förbättra studiemiljöerna, skapa en ny hörsal och att öppna upp huset för att främja naturliga mötesplatser.  I samband med renoveringen skapades nya studieplatser och utbildningsmiljöer, och fler utrymmen för studenter att samtala och socialisera i, samt förbättrade kontorsmiljöer. Utöver detta har en ny entré, kommunikations- och uppehållsytor, samt en uteplats skapats.

Jenny Egidius visar och berättar om hörsalen i Gamla köket. Foto.
Jenny Egidius visar och berättar om hörsalen i Gamla Köket. Foto: Cecilia Schubert

Både besökarna och projektgruppen för lokalprojektet Campus Paradis fick ut mycket av dagen.

— Det pågår flera olika campusutvecklingsprojekt på Lunds universitet just nu och det är väldigt värdefullt att utbyta erfarenheter fakulteter emellan, säger Jenny Egidius, biträdande projektledare för projektet Campus Paradis.