Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om pedagogisk utvecklingstid

Samhällsvetenskapliga fakulteten

I linje med satsningar på pedagogisk utveckling och meritering vill fakulteten uppmuntra projekt och idéer för pedagogisk utveckling som främjar studenters lärande och lärmiljö och bidrar till att fläta samman utbildning och forskning.

Om pedagogisk utvecklingstid

Stödet i form av pedagogisk utvecklingstid kan sökas av dig som är tillsvidareanställd lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Du kan få ersättning för maximalt en månad på heltid och tiden ska användas för att utveckla undervisningsmetoder, pedagogiskt ledarskap och lärarlagssamverkan, pedagogiskt material eller motsvarande.

Under ansökningsåret 2021 riktades även en del av medlen mot projekt som främjar e-pedagogik, digitalisering av utbildning och den digitala arbetsmiljön. 

Observera att utvecklingstid inte beviljas projekt som syftar till ordinarie kursutveckling.

Ansökan

Utlysning sker en gång om året. Sista ansökningsdatum 2022 är 30 april.

Instruktioner om hur du ansöker publiceras här under våren.

Bedömning

Beslut om tilldelning av utvecklingstid fattas av en bedömargrupp utsedd av fakultetens utbildningsråd. Vid bedömning av ansökningarna kommer projektets syfte, handlingsplanens tydlighet, realiserbarhet och förväntade effekter att ges stor vikt. Det är också viktigt att det tydligt framgår hur resultatet av arbetet kan komma hela fakulteten tillgodo.

Avrapportering

Beviljad utvecklingstid ska tas ut inom ett år. I samband med att medel betalas ut ska också en rapport skrivas om projektet och dess resultat. Rapporten kommer att publiceras på fakultetens hemsida.

Beviljade projekt 2010-2021

Kontakt

Mårten Frostgård
Utbildningssamordnare
+ 46 46 222 83 18 
marten [dot] frostgard [at] sam [dot] lu [dot] se