Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beviljade projekt

pedagogisk utvecklingstid 2010-2021

2020-21

Pedagogisk utvecklingstid

 • Mattson Tina, Socialhögskolan: Pionjärprojekt hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet
 • Steij Stålbrand Ingela, Psykologi: Utveckling av systematiskt stöd och process för behovsanalys vid uppdragsutbildningar
 • Wright Nielsen Tabitha & Göransson Kristina, Socialhögskolan: Samarbetsprojekt om kandidatexamensarbeten

Projekt som främjar e-pedagogik, digitalisering av utbildning och den digitala arbetsmiljön:

 • Brattgård Bengt, Psykologi: Utveckling av en digital metodkurs för specialistarbeten via Canvas
 • Rohner Jean-Christophe, Psykologi: Utvärdering av olika digitala föreläsningsformer
 • Schenk Anett, Socialhögskolan: Pedagogiska verktyg och strategier för digital undervisning i socialt arbete

2019-20

Pedagogisk utvecklingstid

 • Maria Bangura Arvidsson, Socialhögskolan: Undervisningserfarenheter och pedagogiska metoder i Active Learning sal
 • Jonas Bjärehed, Margit Wångby Lundh & Ellinor Schad, Psykologi: Utveckling av pedagogiskt material
 • Malin Espersson & Johan Alvehus, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: Mot en modell för progression i akademiskt skrivande
 • Norma Montesino, Socialhögskolan: Preparing for the future: How to incorporate emerging environmental issues into social work education?

Projekt som främjar internationalisering av utbildning:

 • Mine Islar & Torsten Krause, LUCSUS: Collaborative and interdisciplinaryteaching and learning the sustainable development goals
 • Leili Laanemets, Socialhögskolan: USI-nätverkskurs: Familj, religion och rätt
 • Elisabeth Martinell Barfoed & Erika Werner, Socialhögskolan: Personlig utveckling och lärande – en analys av socionomstudenters reflektionsuppgifter på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU)
 • Kjell Nilsson, Sociologen: Ökad internationalisering genom virtuell mobilitet

2018-19

 • Linda Stihl & Nicklas Guldåker, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Vägledning mot ett mer aktivt och digitalt lärande
 • Sara Brogaard, Anne Jerneck & Karin Steen, LUCSUS: Tvärvetenskaplig pedagogisk praktik med fokus hållbarhet
 • Carina Sjöholm & Erika Andersson Cederholm, Institutionen för service management och tjänstevetenskap: Analysverkstad - utveckling av en modul för analys av kvalitativa data

2017-18

 • Axel Fredholm & Yahia Mahmoud, Sociologiska institutionen resp. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Collaborative classrooms in fluid learning landscapes
 • Gunilla Jarlbro & Sara Santesson, Kommunikation och medier: Kurs i samhällsjournalistik för fakultetens lärare
 • Thomas Niedomysl, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: Kursöverskridande arbete med kursvärderingar
 • Maria Strömvik, Statsvetenskapliga institutionen: Kvantitativa metoder för ”kvantfobiker”: Ett alternativt pedagogiskt material för introduktion till kvantitativa forskningsmetoder

2016-17

 • Cecilia Cassinger & Asta Cepaite Nilsson, Institutionen för strategisk kommunikation: Facebook som redskap för kollaborativt lärande
 • Åsa Thelander & Björn Badersten, Institutionen för strategisk kommunikation resp. Statsvetenskapliga institutionen: Ämnesdidaktiska förhållningssätt i samhällsvetenskaplig utbildning
 • Tabitha Wright Nielsen, Lars Harrysson & Lotti Rydberg Welander, Socialhögskolan, Utveckling av internetbaserad och interaktiv pedagogik – blended learning

2015-16

 • Tomas Bergström, Dalia Mukhtar Landgren och Ylva Stubbergaard, Statsvetenskapliga institutionen: Globalt lärarlag och klassrum
 • Lisa Eklund och Catia Gregoratti, Sociologiska institutionen respektive Statsvetenskapliga institutionen: The Pedagogy of Internship Courses
 • Marianne Larsson Lindahl, Tina Mattsson och Carina Tigervall, Socialhögskolan: Utvecklande av interaktiva former av individuell examination

2014-15

 • Martin Hall och Maria Hedlund, Statsvetenskapliga institutionen
 • Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation
 • Ulrika Westrup och Anette Svingstedt, Institutionen för service management och tjänstevetenskap

2013-14

 • Mimmi Barmark, Sociologiska institutionen: Undervisningsmaterial i kvantitativ metod
 • Håkan Jönsson, Socialhögskolan: Mentorsprojekt för undervisande doktorander
 • Tobias Linné, Institutionen för kommunikation och medier: Forum för normkritisk pedagogik
 • Malin Zillinger, Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap: Utveckling av kursinnehåll och examinationsformer

2012-13

 • Mats Hilte, Socialhögskolan: Utveckling av kontemplativa metoder inom högre utbildning
 • Lena Karlsson, Genusvetenskapliga institutionen: Utarbeta design för seminarier som demokratiskt och explorativt utforskar sitt givna ämne
 • Ingela Steij-Stålbrand och Mats Dahl, Institutionen för psykologi: Utveckling av pedagogik för praktikkurser och annan utbildningsrelaterad samverkan med det omgivande samhållet inom utbildnings om inte är professionsinriktad.

2011-12

 • Johanna Alkan Olsson, Rättssociologiska enheten: Informationskompetens på webben
 • Lisa Eklund, Lund University Master in International Development (LUMID): Projekt för att stärka LUMIDs internationella och interdisciplinära lärandemiljö
 • Stefan Gössling, Institutionen för Service Management: Developing a virtual lecture series          
 • Tamara Landia, Institutionen för kommunikation och medier: Utveckla digitala interaktiva manualer

2010-11

 • Anna Angelin, Socialhögskolan: Utveckla kurserna SOAU04 och SOPM04
 • Anna Sonander, Enheten för Rättssociologi: Utvärdering av grupparbete och egen reflektion
 • Birgitta Wanek, Institutionen för Psykologi (projekt med Eva Torkelsson): Utveckla undervisningsmetoder och pedagogiskt material på delkurs psyA31:2 (15 hp) i arbets- och organisationspsykologi.
 • Elin Bommenel, Inst. för Service Management (projekt med Ulrika Westrup): Kartlägga, analysera, förankra och sprida kunskapen om studenters ledarskap över sin egna studieprocess
 • Elinor Schad, Institutionen för Psykologi (projekt med Jitka Lindén): Utveckling av kurs i handledning för praktikhandledare
 • Eva Åström, Institutionen för Service Management: Exkursioner och ’case’ i en tvärvetenskaplig miljö
 • Gunnel Ingesson, Institutionen för Psykologi: Utveckling av kursen Människan i ett livsloppsperspektiv
 • Gunvor Stenlund, Institutionen för Psykologi: Utveckling av modell för datoriserat system för journalföring och kvalitetssäkring på psykoterapimottagningen
 • Jan Magnusson, Socialhögskolan (projekt med Lars Harrysson): Blended-modekoncept i utbildningen
 • Malin Zillinger, Institutionen för Service Management: Projekt för att analysera och stärka kursen Value creating processes
 • Maria Löfgren Martinsson, Institutionen för Sociologi: Utveckling av nytt påbyggnadsblock i arbetslivspedagogik
 • Mimmi Barmark, Institutionen för Sociologi: Framtagning av undervisningsmaterial i kvantitativ metod.  
 • Norma Montesino, Socialhögskolan: Socialt arbete med migranter, en fråga om former och innehåll i Socionomprogrammet
 • Åsa Ritenius Manjer, Socialhögskolan: Utveckling av internetkurserna SOAA11 Socialt arbete: grundkurs 30 hp halvfart och SOAA22 Socialt arbete: fortsättningskurs 30 hp halvfart