Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Barnrättsinstitutet

Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet har som övergripande syfte att utifrån barnrätten verka för kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom området med utgångspunkt i forskning, samt främja tvärvetenskaplig forskning. Vidare arbetar nätverket med att, genom forskning, utbildning och samverkan med praktik och omgivande samhälle, belysa och stödja barns rättigheter i olika sammanhang som rör barns rätt – såväl nationellt som internationellt.

En massa färgglada ballonger släpps upp i luften av en folksamling framför universitetshuset. Foto.

Barnrättsinstitutet är ett nätverk med två uppgifter

Institutet är en mångvetenskapligt sammansatt universi­tets­orga­nisation av öppen nätverks­karaktär verksam inom området ”barnets rätt”. Barnrättsinstitutets verksamhet och aktiviteter vilar på två ben: Forskning och samverkan med det omgivande samhället (inklusive utbildning).

Kunskapsutbyte och gränsöverskridande forskningsansökningar

Institutets uppgift är att verka för nationellt och internationellt kunskapsutbyte samt att hålla kontakt med och stödja forskare, utbildare och nätverk vid Lunds universitet med kun­skaps­intresse inom området barnets rätt och barns lev­nads­villkor i samhället.

Nätverket vill även stimulera och stödja gränsöver­skri­dan­de ut­bildnings- och forskningsansökningar inom detta fält.

Natio­nell och internationell utbildning

Barnrättsinstitutet verkar för att utveckla utbildning inom området Child Rights – natio­nellt såväl som internationellt. Det kan gälla Minor Field Studies (MFS), lärar- och studentutbytessatsningar och masterkurser med inriktning på barn och barnets rätt samt att stödja kontakter mellan forskning, utbildning och praktik.

Lärare och forskare från Lunds universitets olika fakulteter ska uppmuntras att med­­verka. Just nu är forskare från hälften av universitetets fakulteter aktiva i Barnrättsinstitutet. Ambi­tionen är att insti­tutet ska ha en mångvetenskaplig verksamhet utifrån en sam­hällsveten­skaplig bas.

Nätverka på Facebooksidan

Få kontakt med 300 change agents i 28 länder som jobbar med förändringsarbete för barnkonventionen inom utbildning. Gå till facebook-gruppen Global Network for CRC Change Agents. Välkommen att gå med i gruppen!

Aktiva institutioner inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Rättssociologiska institutionen och Socialhögskolan är båda pådrivande aktörer inom Barnrättsinstitutet.