Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyheter

Barnrättsinstitutet

Närbild på en dagstidning som ligger på ett bord.

2023-04-28: Kristian Gustavsson från Juridiska fakulteten och Davor Vuleta från Rättssociologiska institutionen berättade om sin forskning. Davor pratade om färska siffror vad gäller barn i Kronofogdens register, såsom hur många barn som är i registret och hur det har sett ut historiskt, hur många barn lever i överskuldsatta familjer, hur många barn drabbas av vräkningar, med mera. Kristian fokuserade på barns rätt vid skuldindrivning och togsitt avstamp i sin avhandling.

2023-03-02: Johanna von Bahr, utredare för barnrätt i praktiken på Kulturrådet och medlem i Barnrättsinstitutet, berättar om Kulturrådets arbete med barnets rätt till konst och kultur.

2022-05-18: Anna Litsmark, doktorand i miljöpsykologi på institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds tekniska högskola, presenterar sin forskning om utomhusbelysningens roll för barns självständiga mobilitet i urbana miljöer och kvaliteter i den belysta miljön som är viktiga utifrån ett barnperspektiv.

2022-03-28: Amira Sofie Sandin, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, föreläser om att inkludera unga personer som aktiva deltagare i forskning.

2021-12-18: Barnrättsinstitutet och Lunds universitet arrangerar en webbkonferens om lyckad implementering av barnrätt i lärandemiljöer under coronapandemin.

2021-05-26: Barnrättsinstitutet arrangerar webbinarium för en presentation av rapporten När barnets rättigheter är hälso- och sjukvårdens skyldighet. Om Region Skånes arbete med barn i utsatta livssituationer. I rapporten presenteras en sammanställning av den skånska hälso- och sjukvårdens arbete för barn i utsatta livssituationer sedan början av 2010-talet.

2021-04-26: Charlotte Palmstierna, huvudsekreterare i barnkonventionsutredningen och doktorand på Rättssociologiska institutionen, presenterar barnkonventionsutredningen och svensk lags överensstämmelse med barnkonventionen.

2020-12-08: Öppet forskningsseminarium för Barnrättsinstitutets nätverk.

2020-10-19: Barnrättsinstitutet vid samarrangerar seminarium under barnskyddsveckan med Region Skåne och Sus barnskyddsteam. Se programmet på soclaw.lu.se.

2020-09-11: Öppet forskningsseminarium för Barnrättsinstitutets nätverk.

2019-11-20: Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen, läs artikeln på Samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida

2018-11-05: Bättre kunskap om Barnkonventionen när 14 länder klara med digital plattform - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats

2017-06-01: Change agents on children’s rights told their stories - läs artikeln på Rättssociologens engelska webbplats

2017-05-29: Barns rättigheter samlar 16 länder i en veckas workshop - läs artikeln här på Rättssociologens webbplats

2016-11-23: Pengar från SIDA ger nya möjligheter i arbetet med barns rättigheter - läs artikeln på Samhällvetenskapliga fakultetens hemsida

2016-10-17: Barns rättigheter i fokus på svensk-indonesisk konferens - läs artikeln på Socialhögskolans hemsida.

2015-04-29: Lunds universitet inrättar ett barnrättsinstitut - läs artikeln på Lunds universitets centrala webbplats