Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Livet som student

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Oavsett om du är nybörjare eller har pluggat ett tag finns det en hel del saker som är bra att känna till när du läser en samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning vid Lunds universitet.

Studenter med datorer. Foto.

Välkommen till din fakultet

Lunds universitet består av åtta olika fakulteter. När du pluggar vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten läser du en kurs eller ett program som ges vid en av våra institutioner eller enheter. Det är genom dessa som du hittar information som är direkt förknippad med din utbildning -  till exempel sådant som rör ditt schema, litteraturlistor, lärosalar, studievägledning och tentamen. 

Institutioner och enheter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Övergripande info

Samtidigt finns det också information som är mer övergripande - sådant som rör alla studenter inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, oavsett vilken kurs eller utbildning du läser. Här listar vi några saker som är bra att känna till.

Ny som student

Information om bland annat introduktionsmöten, registrering och schema.

Corona/covid-19 information

Fakultetens anpassningar till det rådande covid-19-läget.

Studievägledning

När du behöver råd och stöd kring ditt pluggande.

Internationella möjligheter

Fakultetens internationella kontor kontaktar du när du vill veta mer om vilka internationella möjligheter som finns.

Rättigheter och skyldigheter

Lunds universitets centrala webbplats har en hel del information om dina rättigheter respektive skyldigheter som student.

Lika villkor

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Dröj inte med att söka hjälp om du upplever dig utsatt!

Arbetsmarknad, söka jobb och karriärsfrågor

En självhjälpsguide med råd och tips för dig som läser samhällsvetenskap och är på väg att ta klivet in i arbetslivet.