Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Världsledande konferens om platsvarumärken kommer till Sverige

En allé med träd. Foto.

I höst samlas världsledande forskare och praktiker på Lunds universitet, Campus Helsingborg för att utbyta idéer och diskutera den senaste forskningen på den sjunde internationella konferensen om platsvarumärken. Temat handlar om vikten för städer, regioner och länder att skapa och stärka platsvarumärken i en osäker tid. Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Kristianstad arrangerar konferensen tillsammans.

Bakom konferensen står the International Place Branding Association (IPBA) som är en icke-vinstdrivande organisation för att främja ett hållbart platsvarumärkesbyggande och bidra till starka platsvarumärken över tid. Konferensen arrangeras i en ny stad i världen varje år. Årets tema är ’Place branding in times of crisis and uncertainty’.

– Vi befinner oss i en osäker tid med ett krig i Europa, förödande klimatförändringar, skakig världsekonomi och ett förändrat geopolitiskt landskap. Hur ska vi tänka kring bilden av platsen under osäkra omständigheter? Hur kan vi främja dialog mellan olika aktörer gällande vem platsvarumärket är till för och vems intressen det speglar? Dessa frågor kommer vi att diskutera, säger Cecilia Cassinger, docent i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och värd för konferensen.

Cecilia Cassinger hoppas att konferensen kommer att vidga perspektivet på vad platsvarumärken är, hur de skapas och främjas.

– Platsvarumärken kritiseras ofta för att hota den demokratiska ordningen, vara ett slöseri med skattebetalares pengar och försköna offentliga organisationers arbete, men om de etableras och följs på rätt sätt är de grundläggande för en plats, fortsätter hon.

– I krisdrabbade länder är platsvarumärken viktiga för att mobilisera stöd och för mindre kommuner är de viktiga för att attrahera talang och nya invånare. Även kommunens invånare spelar en avgörande roll för platsens attraktivitet, säger Lisa Källström, universitetslektor i företagsekonomi på Högskolan i Kristianstad.

Konferensen har tidigare anordnats i London, Volos, Swansea, Macau, Barcelona och Aix en Provence. Nu är det dags för Helsingborg att vara värdstad.

– Detta är en unik mötesplats för internationella forskare och praktiker inom offentliga organisationer och privata företag att utbyta erfarenheter och samverka och vi är väldigt glada att den nu kommer till Sverige och Greater Copenhagen regionen, berättar Olga Rauhut Kompaniets, Högskolan i Halmstad och medarrangör av konferensen.


Mer information

Konferensen äger rum 18–20 oktober på Campus Helsingborg och arrangeras av Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan i Kristianstad med stöd från Helsingborgs stad.

Konferensens webbplats