Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt ska synliggöra moralisk stress och aktörskap inom äldrevården

Närbild på en yngre arm som håller en äldre människa i handen. Foto.

Coronapandemin har blottat brister inom svensk äldreomsorg. Bristerna hänger delvis samman med äldreomsorgens utmanande arbetsvillkor och andra faktorer som kan skapa moralisk stress och olika typer av etiska dilemman hos anställda. Ett nytt forskningsprojekt ska därför ta fram kunskap om hur moralisk stress påverkar äldreomsorgens arbetsfunktioner.

Utgångspunkten för projektet är att äldreomsorgens utmanande arbetsvillkor och etiska dilemman i arbetet skapar en grogrund för moralisk stress hos anställda. Forskning visar på ett samband mellan moralisk stress och negativa hälsoeffekter men idag saknas kunskap om hur moralisk stress påverkar äldreomsorgen. 

− Inom svensk äldreomsorg är moralisk stress och moraliskt aktörskap tämligen oprövade begrepp. Vår ingång är att dessa begrepp måste förstås i relation till omsorgsarbetets villkor. Tillsammans med vårdbiträden, undersköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare kommer vi identifiera etiska dilemman som orsakar moralisk stress och ta reda på vilka villkor som möjliggör moraliskt aktörskap, säger projektledare Sara Hultqvist.

Projektet som leds från Socialhögskolan ska kartlägga vilka situationer som ger upphov till moralisk stress, undersöka under vilka omständigheter moralisk stress fungerar som en katalysator för moraliskt aktörskap inom äldreomsorgen, och hur moraliskt aktörskap kan stödjas och utvecklas.

Projektet ska ge mer kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Projektet utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen i tre kommuner, lokala politiker och fackliga organisationer. 

Projektet ska även skapa mötesplatser där framtidens äldreomsorgspersonal –undersköterskestudenter och socionomstudenter – möts och utbyter erfarenheter i ett gemensamt lärande.

Forte har tilldelat projektet Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg sex miljoner kronor i medel. Projektet pågår 2021 till 2024.

Kontakt:
Projektledare: Sara Hultqvist, Socialhögskolan, Lunds universitet
Medarbetare: Katarina Hollertz, Göteborgs universitet
Medarbetare: Magdalena Elmersjö, Södertörns högskola