Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny satsning på forskning om social resiliens

Illustration av en figur som försöker stoppa dominobrickor från att falla.

Samhällsvetenskapliga fakulteten gör just nu en satsning på forskning om social resiliens. Nya post docs är på plats och snart även två doktorander. I höst bjuds alla intresserade in till ny seminarieserie. Forskaren i socialt arbete, Teres Hjärpe, är koordinator.

Hur kommer det sig att fakulteten satsar på detta?  

- Många, framför allt samhällsvetare, forskar redan inom områden som har med social resiliens att göra; från socialt arbete, psykologi, utvecklings- och klimatstudier till sociologi och antropologi. Vi tror att ämnet har en potential att leda till fler tvärvetenskapliga samarbeten.

Vad är egentligen social resiliens?

- Man kan beskriva det som människors, gruppers eller hela samhällens förmåga att hantera yttre påfrestningar och hot. Vilka faktorer är det som gör att vissa individer eller grupper klarar svåra situationer bättre än andra? Vad är det i samspelet med andra människor som hjälper oss ur svårigheter? 

Hur skiljer det sig från forskningsfältet social hållbarhet?

- Social resiliens har mer fokus på själva motståndskraften än vad som är brukligt inom studier för social hållbarhet. Men det är helt klart närliggande forskningsområden.

Vad består satsningen av?

- Förutom fyra post docs som redan är på plats, så kommer vi att anta två doktorander. Nu i höst kickstartar vi med en föreläsningsserie i sex delar. Vi hoppas på många intresserade forskare från tangerande forskningsfält. Och mycket diskussioner! Under hösten och våren ska vi också identifiera områden att göra gemensamma forskningsansökningar kring.

Vad kommer seminarierna att handla om?

- Vi börjar den 9 september med att bjuda in några internationella auktoriteter på området för att reflektera kring ämnet ur en teoretisk synvinkel. Övriga seminarier kommer bland annat behandla social resiliens i socioekonomiska kriser, social resiliens bland migranter och ur olika kulturella perspektiv.

Läs mer om satsningen på fakultetens interna webbplats sam.lu.se/internt/social-resiliens