Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Byråkrati engagerar trots klagomål

Fotomontage med bokomslag och porträttbild på Katarina Jacobsson.

Varför tycks administrativa uppgifter svälla och föröka sig trots klagomål om många möten och alltför mycket pappersgöra? En förklaring är att möten och dokumentering är viktiga arenor för inflytande som engagerar och involverar de anställda. Det framkommer i en bok som illustrerar nutida administrationstrender inom offentliga organisationer.

− Vi har observerat att anställda inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och universitet gärna på ett självklart sätt orienterar sig mot administration, inte bara när de åläggs sådana uppgifter ovanifrån, säger Katarina Jacobsson, professor i socialt arbete.

Hon har tillsammans med forskarna Erika AnderssonMalin Åkerström och David Wästerfors vid Samhällsvetenskapliga fakulteten skrivit boken Hidden Attractions of Administration: The Peculiar Appeal of Meetings and Documents (Administrationens dolda lockelser).

Boken är en studie om hur möten, dokumentation och andra administrativa praktiker upptar en stor del av människors arbetsliv, och hur det kan ses som både en börda och en lockelse. Genom boken bidrar forskarna med ett ”underifrånperspektiv” på hur det kommer sig att administrativa uppgifter inom människonära yrken tycks öka och bli fler.

− Vi har sett att möten och dokumentering engagerar och involverar, trots vedertagna och ofta förekommande klagomål om för många möten och alltför mycket pappersgöra, säger Katarina Jacobsson.

Ett sätt att förstå varför formella möten och dokumenteringssysslor kan vara lockande är att dessa utgör viktiga arenor för inflytande. 

− Mötes- och dokumenteringspraktiker erbjuder ett sammanhang ”where the action is” som sociologen Erving Goffman uttrycker det. Där kan kompetens jämföras och visas upp, karaktärer kan testas och strider kan vinnas eller förloras, säger Katarina Jacobsson.
− Administration kan också tillskrivas både magiska och estetiska värden som när ett ordningsskapande flödesschema antas generera ordning i praktiken eller när samma flödesschema ägnas stor omsorg för dess layout.

Hidden Attractions of Administration: : The Peculiar Appeal of Meetings and Documents (Open access) – taylorfrancis.com