Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Barnrättsinstitutet ger ut en antologi om barnkonventionen

Porträttfoton.
Anna Sonnander och Lina Ponnert. Foto: Emma Lord och Patrik Hekkala.

Den 20 november 2019 är det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog konventionen om barnets rättigheter. Lagom till jubileet publicerar Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet en bok om hur konventionens kan tillämpas när den blir lag i Sverige efter nyår.

År 1990 ratificerade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter som fastställer att barn är individer med egna rättigheter i samhället. Trettio år senare, den 1 januari 2020, blir barnkonventionen svensk lag. Men debatten som föranledde lagstiftningen var splittrad. Svårigheter att använda barnkonventionen som bedömningsunderlag i enskilda fall ställdes mot förhoppningar om att lagen ska stärka barns ställning och rättigheter i praktiken.

Omslag till publikationen "Perspektiv på Barnkonventionen: Forskning, teori och praktik". Illustration.
På det tvärvetenskapliga Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet såg forskarna ett behov att lyfta kritiska frågor och möjligheter kring barnkonventionens praktiska och rättsliga tillämpning i Sverige och internationellt. Rättssociologen Anna Sonander och Lina Ponnert, docent i socialt arbete, antog redaktörskapet i  ett bokprojekt som kom att involvera ytterligare 13 forskare inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin och juridik. Lagom till barnkonventionens 30-årsdag den 20 november släpps antologin Perspektiv på Barnkonventionen: Forskning, teori och praktik.

"Tanken är att boken genom sin tvärvetenskapliga ansats och med utgångspunkt i forskning ska bidra till vidare reflektion och kunskap kring barnkonventionens betydelse och funktion för professionella aktörer och för barns levnadsvillkor,” skriver Anna Sonander och Lina Ponnert.

Barnrättsinstitutet vid Lunds universitet är ett nätverk som syftar till att främja tvärvetenskaplig forskning inom barnrätt, samt verka för kunskapsspridning och kunskapsutbyte genom samverkan med samhälle och utbildning. De 15 författarna arbetar inom ämnena offentlig rätt, civilrätt, socialt arbete, rättssociologi, folkhälsovetenskap, socialmedicin och hälsopolitik, svenska som andraspråk, semiotik, utvecklingspsykologi och statsvetenskap. Även medarbetare på Barnfonden och på Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn bidrar med konkreta exempel på praktiskt barnrättsarbete.

Studentlitteratur och författarna bjuder in till bokrelease tisdagen den 10 december, klockan 15-17 i sal Sh. 108 på Socialhögskolan, Allhelgona kyrkogata 8 i Lund, där en inblick ges i antologins innehåll och några kapitel av kapitelförfattare.

Länk till Barnrättsinstitutet