Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Attityder mot migranter påverkar hur arbetet med migranter upplevs

Personer som arbetar med migranter inom välfärdsorganisationer och har en negativ inställning till dem, kan uppleva sitt arbete med dem som mer belastande, framkommer i en avhandling i socialt arbete. Även hög arbetsbelastning gör att arbetet upplevs som mer betungande. Men större upplevt handlingsutrymme i hur arbetet utformas kan dämpa den negativa effekten.
Skuggor från människor som syns på en röd tegelvägg. Foto.
Personer som arbetar på Arbetsförmedling och Försäkringskassan och har en negativ inställning till migranter, upplever sitt arbete som mer belastande, enligt en avhandling. Bild MostPhotos.

Det finns en del kvalitativ forskning som visar att socialarbetare som är negativ inställda till migranter bemöter dem sämre i sitt arbete.

– Utifrån detta blev jag intresserad av att göra en större undersökning om välfärdsarbetares attityder till migranter i sitt arbete som krävde ett kvantitativt grepp, säger Carolin Schütze, socionom och doktor i socialt arbete vid Lunds universitet och numera postdoc vid Copenhagen Business School.

Ungefär 1600 anställda på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen besvarade en digital enkät. Resultaten visar att inte endast attityder mot migranter spelar roll. Även upplevd hög arbetsbelastning ökade sannolikheten för att arbetet med migranter kan upplevas som svårare.
Vad ska man göra då? Det ger avhandlingen inget rakt svar på, men väl en fingervisning:

– Detta är ganska komplext och något man måste forska mer om. Men att minska arbetsbelastningen är ju ett sätt, liksom att ge ökat handlingsutrymme, säger Carolin Schütze. 

I de organisationer som Carolin Schütze undersökte genomförs förändringar som belastar välfärdsarbetare. Förändringarna kan handla om ökade effektivitetskrav, minskat handlingsutrymme samt även de känslor av osäkerhet som det nya arbetsklimatet ger upphov till. 

Även om tidigare kvantitativ forskning visar att det finns ett positivt samband mellan positiva attityder och graden av kontakt med migranter hos befolkningen överlag, vet vi fortfarande lite om hur denna kunskap om kontakt förhåller sig i relation till faktorer som arbetsbelastning, betonar Carolin Schütze. 

Läs avhandlingen här: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/attitudes-matter(04...

Senaste nyheter

2020-12-19

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv
2020-02-10

Socialtjänsten förändras när allt ska mätas

Socialtjänsten förändras när allt ska mätas
2020-01-31

Mindfulness suddar ut gamla rädslor

Mindfulness suddar ut gamla rädslor
2020-01-30

Mordet på Soleimani kan få stora konsekvenser

Mordet på Soleimani kan få stora konsekvenser
2020-01-30

Ny studie kan förklara oetiska attityder och beteende hos soldater

Ny studie kan förklara oetiska attityder och beteende hos soldater