Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

8. Urval och beslut

Utbytesstudier

Urvalsprocessen

Din ansökan registreras och handläggs. Vi kontrollerar att ansökan är fullständig och behörighetskraven är uppfyllda. Alla fullständiga ansökningar rangordnas och tilldelningen av utbytesplatser påbörjas därefter. Alla sökande gås igenom i den ordning de placerats i rangordningen och ges en plats så högt upp som möjligt på listan över sökta universitet, där det finns en ledig plats. Vilken ordning du placerar universiteten i är alltså viktig! Du får en plats på ditt högsta, möjliga alternativ och alla andra sökta universitet i din ansökan stryks.

Observera att värduniversitetet kan ha restriktioner som påverkar vilken student som kan tilldelas en plats. Detta kan till exempel vara förkunskapskrav, språkkunskaper, nivå eller betyg. Vilken termin du kan åka ut kan också påverka din möjlighet att få en plats. Om du inte har en given termin för utlandsstudier beaktas i första hand universitetsval och i andra hand terminsönskemål. Du kan tilldelas plats vid ett universitet.

Rangordningskriterier

En sammanvägning av följande rangordningskriterier utgör underlag för nomineringsbeslutet:

  • Studieresultat – akademiska poäng och betyg
  • Målsättning och motivation - Statement of Purpose
  • Studiernas relevans för utbildningen - Study Plan och möjlighet att tillgodoräkna kurserna
  • Erfarenheter, aktiviteter mm. som bedöms vara relevanta för att tillgodogöra sig utbytesstudier och/eller ha utbyte av sin vistelse.
  • Att det skall vara viss spridning mellan studenter som läser olika ämnen och på olika nivåer (grund respektive avancerad nivå)

Övrigt:

  • Student som redan genomfört en kandidatkurs i ett ämne, och som ansöker om fördjupningsstudier utomlands i detta ämne, blir inte automatiskt högre rangordnad

Beslut

Det tar cirka fyra- sex veckor innan du kan få ett nomineringsbeslut och vi beräknar att kunna meddela resultat av ansökan för utbytesstudier 2019/2020 under mitten av januari 2019. 

Ett nomineringsbeslut mailas till samtliga sökanden amt anslås på anslagstavlan på Gamla Kirurgen. Nominerade studenter får dessutom ett individuellt nomineringsbeslut via e-mail med en länk till en sida där svar ska lämnas inom 7 dagar.

Vi kontaktar respektive värduniversitet och nominerar i enlighet med beslutet - i och med denna nominering övergår ansvaret till dig och ditt värduniversitet. Du är då ansvarig för att du får nödvändig information, för ansökan och för att nödvändiga dokument förmedlas till värduniversitetet. Observera att det slutgiltiga beslutet om antagning görs av det mottagande universitetet.

 


Föregående steg: 7) Ansökan
Nästa steg: 9) Du som har nominerats


 

Sidansvarig: