Kom igång med CIM

Certificate of International Merits

Du kan som student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten registrera dig för Certificate of International Merits när som helst under din studietid. Du är själv ansvarig för att söka och anmäla dig till aktiviteter som kan ingå i din internationella CIM-profil.

Instruktioner

Kontakta kontaktpersonen för CIM vid din institution, som hjälper dig vidare utefter hur strukturen vid din institution ser ut.
På vissa institutioner finn en CIM-plattform, där får du en digital portfölj för att samla och dokumentera dina aktiviteter:

  Din internationella portfölj

  Om din institution använder sig av digitala portföljer samlar du dina aktiviteter och reflektioner som du ska göra efter varje aktivitet du deltagit i. Du dokumenterar också din närvaro som du lägger i portföljen.
  Om din institution inte använder sig av digital portfölj tar du reda på hur du ska göra för att registrera och dokumentera dina förehavanden. 
  Det är alltid viktigt att du själv tar ansvar för att samla all information, dokumentera, och efter varje aktivitet skriva ner dina reflektioner, medan du har det färskt i minnet.

  Tips: Ta del av Internationella möjligheter på universitetets hemsidor och bevaka din studentmail.

  Kriterier för att få ett certifikat

  • Du deltar i minst tre olika typer av aktiviteter med internationellt fokus, varav minst en aktivitet utomlands och minst en på hemmaplan. I vissa fall kan en aktivitet bestå av flera delaktiviteter - se FAQ.
  • Du är inskriven vid  Lunds universitet under tiden du samlar dina internationella aktiviteter och registrerad som student på Samhällsvetenskapliga fakulteten när du ansöker om ditt diplom.
  • Du dokumenterar på egen hand dina aktiviteter i en digital portfölj eller motsvarande.
  • Du skriver en sammanfattande slutrapport, som omfattar cirka 3000 ord exklusive försättsblad. Denna skickas till kontaktpersonen på din institution och kvalitetsbedöms.
  • Därefter presenterar du dina erfarenheter för medstudenter enligt överenskommelse med din institution. 
  • Du får ett certificat när din sammanfattande slutrapport är kvalitetsbedömd och du har gjort en presentation av dina erfarenheter för dina medstudenter.

  Registrera aktiviteter i efterhand

  Om du deltagit i internationella aktiviteter under utbildningen går det bra att registrera dessa i efterhand. Kom ihåg att du behöver tydliga närvarobevis.

  De aktiviteter du önskar ska ingå i din internationella portfölj ska godkännas av kontaktpersonen för CIM vid din institution. Se informationsrutan Kontaktinformation. 

  Kontakt

  CIM-samordnare fakultetens internationella kontor
  Lina Jönsson
  lina [dot] jonsson [at] sam [dot] lu [dot] se
   

  Kontaktperson för CIM vid respektive institution:

  Rättssociologi
  Anna Sonander
  anna [dot] sonander [at] soclaw [dot] lu [dot] se
  Institutionens CIM-information

  Service management & tjänstevetenskap
  Annika Permevik
  studievagledning [at] ism [dot] lu [dot] se

  Socialhögskolan
  Anneli Nielsen
  anneli [dot] nielsen [at] soch [dot] lu [dot] se
  Institutionens CIM-information

  Strategisk kommunikation
  Lena Rolén
  master [at] isk [dot] lu [dot] se

  Cecilia Nygren
  studievagledare [at] isk [dot] lu [dot] se

  Övriga institutioner kommer att erbjuda CIM successivt.