Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samhällsvetarnas hedersdoktorer: SVT:s Mellanösternkorrespondent och fransk antropolog

Samir Abu Eid och Michel Agier. Foton.
Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer 2024, Samir Abu Eid (foto: Salim Alsabbagh) och Michel Agier

Journalisten Samir Abu Eid och professor Michel Agier har utsetts till 2024 års hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Samir Abu Eid är bland annat journalist och utrikeskorrespondent. Han har varit knuten till Sveriges Television och TV4 sedan början av 2000-talet och har bland annat synts i programmen Korrespondenterna och USA-valet 2016. För närvarande är han verksam som SVT:s Mellanösternkorrespondent och vi ser honom ofta i Aktuellt och Rapport.

Som journalist har Samir Abu Eid bevakat flertalet krig och konflikter och bland annat rapporterat från Libyen, Syrien, Irak/Kurdistan, Gaza, Jemen, Mali, Afghanistan och Ukraina. Han har också rapporterat inifrån Nordkorea, om rohingyer som tvingats fly från Myanmar och om klimatförändringar i Indien.

Abu Eid utses till hedersdoktor eftersom han bland annat bidragit till att höja kunskapsnivån om freds- och konfliktfrågor i det svenska samhället och bidragit med saklig nyhetsrapportering. Kännetecknande för hans journalistiska gärning är, enligt samhällsvetarnas motivering,  det balanserade, analytiska och empatiska förhållningssättet. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens skriver:
 ”I ett samhälle där den politiska polariseringen ökar och där mycket desinformation och vinklade nyheter cirkulerar hjälper Samir Abu Eid SVT:s publik att förstå konfliktdynamiker och fredsprocesser och stora skeendena i världspolitiken.”

Michel Agier, professor i antropologi, är verksam vid l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) i Paris. Hans forskning är inriktad på förhållandet mellan mänsklig globalisering, exilens villkor och platser, samt bildandet av nya urbana miljöer.  Internationellt är han framför allt känd för sin forskning om flyktingläger och humanitär verksamhet, men han har även bland annat arbetat med urbanisering i fattiga bostadsområden i Brasilien, sk favelas.  

Några av Agiers böcker som publicerats på engelska är ”Managing the Undesirables” (2011), ”Borderlands” (2016) och ”The Stranger as My Guest” (2021). Förutom att vara en innovativ forskare som arbetar med angelägna teman har Michel Agier aktivt engagerat sig i offentliga och akademiska debatter. 

I nomineringen skriver Simon Turner, professor i socialantropologi, bland annat:
”Avståndet mellan den engelskspråkiga akademiska världen (dit Skandinavien hör) och den franskspråkiga akademin är ofta för stort. Vi skulle kunna lära oss så mycket av den fantastiska forskning som pågår i Frankrike och på andra håll i den franskspråkiga världen. Michel Agiers hedersdoktorsutnämning kan vara ett första steg för att börja överbrygga denna klyfta.”

Samir Abu Eid och Michel Agier kommer att promoveras vid doktorspromotionen i Lund den 31 maj 2024.