Så fattar politiker beslut under Coronakrisen

Appropå corona-krisen. Illustration med ett virus och en kamera.
Apropå corona: samtal med lundaforskare.

Under coronakrisen har svenska politiker lyssnat ovanligt mycket på experter. Det menar statsvetaren Åsa Knaggård som forskar på hur politiker fattar beslut under stor osäkerhet.

Med anledning av coronakrisen intervjuar Lunds universitet en rad forskare som kan kommentera och bidra med kunskaper kring coronaviruset ur olika aspekter.

Se universitetets hemsida för fler intervjuer med samhällsvetenskapliga forskare som bidrar med sina perspektiv på utvecklingen.

Appropå corona - samtal med lundaforskare