Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Metod som tränar självkontroll i klassrummet ger studiero

En skolklass sitter i ett klassrum. Foto.
Eleverna bestämmer tillsammans med läraren hur man ska bete sig i klassrummet och får sedan konkret öva sig på detta under lekfulla former. Foto: Unsplash

Stökiga klassrum är dåliga för såväl inlärning som psykiskt mående. Metoden – PAX i skolan – har länge använts internationellt för att träna elever i självkontroll och för att förbättra studieron i klassrummet. I en ny studie intervjuas lärare om hur den fungerar i svensk skolmiljö. Och man ser stora fördelar.

En grupp forskare från Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet har undersökt hur lärare ställer sig till PAX i Skolan, en pedagogisk metod som delvis är utformad som ett spel. Eleverna bestämmer tillsammans med läraren hur man ska bete sig i klassrummet och får sedan konkret öva sig på detta under lekfulla former. Självkontroll och förmågan att koncentrera sig på skoluppgifterna är i fokus.  

– Den här typen av spel är ovanliga i svenska skolan och PAX i Skolan uppfattades i början som rätt kontroversiellt av lärarna. Lärare kan vara rädda för att elever ska bli utestängda socialt eller ledsna när de inte klarar av utmaningarna i spelet. Men metoden har tidigare visat sig ge positiva effekter och studien visar att även svenska lärare ser stora fördelar, säger Elinor Schad, leg. psykolog och universitetslektor vid Lunds universitet som tillsammans med Viktor Kaldo, leg. psykolog, professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet och forskare vid Karolinska institutet, lett studien. Under det läsår som lärarna använde sig av metoden intervjuades de vid tre tillfällen för att forskarna skulle kunna bedöma hur deras uppfattning och bedömning av metoden förändrades över tid. 

– Vi vet att lärare kan vara tveksamma till metoden då de är oroliga för en ökad arbetsbelastning och då många redan känner sig stressade är detta någon som måste tas på allvar, säger psykolog Ale Holmdahl som genomfört intervjuerna.
Forskarna ville också veta om det blev några förändringar i relationen mellan lärare och elever och elever sinsemellan, och hur spelet fungerade för elever med särskilda behov.

Förbättrade relationer

Resultaten visar att lärarna tyckte att metoden och spelet var användbart. Det blev mindre stökigt i klassrummet och relationen mellan lärare och elever och elever emellan upplevdes som mer positiva. Elever med särskilda behov upplevdes särskilt dra nytta av ett fokus på positiv beteendeförstärkning i klassrummet. Många tyckte att klassrummet upplevdes som mer inkluderande.

– Våra resultat ger stöd för att PAX i skolan kan vara en lämplig intervention även för elever med särskilda behov, om det kombineras med ytterligare stöd. Ett intressant fynd var att även om de flesta lärare till en början kände oro över PAX-spelet försvann det efter att de hade börjat arbeta med det. Baserat på våra resultat tycker vi att programmet har en hög social validitet även i en svensk kontext, säger Elinor Schad.


Fakta om studien

En grupp på sex lärare har använt metoden PAX i Skolan under ett läsår och under tiden har forskarna djupintervjuat dem vid tre tillfällen. En pågående randomiserad kontrollerad studie som fortfarande rekryterar nya skolor kommer inkludera över 2000 elever för att mer säkert kunna bekräfta att PAX i Skolan fungerar även i svenska skolor.

Studie 1 (länk till ejper.com)


Om metoden PAX i Skolan

Pax i Skolan är ett program baserat på inlärnings- och beteendepsykologi vilket syftar till att skapa ett lugnare och tryggare klassrum präglat av studiero, samtidigt som eleverna får öva på självreglering och problemlösning. Internationellt har programmet använts i alla årskurser, men i Sverige är det främst anpassat för lågstadiet. Programmet består av flera delar men är upplagt som ett spel vilket går ut på att eleverna tävlar för att nå gemensamt uppsatta mål. 

Om PAX (länk till Socialstyrelsens webbplats)

PAX i Skolans webbplats


Forskarteamet