Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En expert på amerikansk patriotism och en välfärdsforskare utses till hedersdoktorer

Foto på Mimi Abramovitz och Leonie Huddy.
Mimi Abramovitz och Leonie Huddy, Samhällsvetenskapliga fakultetens nya hedersdoktorer.

Professorn i socialt arbete Mimi Abramovitz samt professorn i politisk psykologi Leonie Huddy har utsetts till hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Den 26 maj promoveras de i Lunds domkyrka.

Mimi Abramovitz är idag verksam vid City University of New York. Hennes akademiska arbete har enligt Samhällsvetenskapliga fakultetens motivering fått ett stort genomslag inom sociologi, historia, statsvetenskap och kvinnostudier. Till hennes mest kända verk hör Regulating the Lives of Women: Social Welfare Policy From Colonial Times to the Present (1988) där hon analyserar välfärdsstaten ur kvinnors perspektiv. Ett annat är Under Attack Fighting Back: Women and Welfare in the United States (1997) som är en genomgång av feministiska teorier om välfärdsstaten och välfärdsstatens aktivism bland fattiga och arbetarklasskvinnor, båda svarta och vita.

Mimi Abramovitz, som genom åren haft nära kontakt med Socialhögskolan i Lund, beskriver sig själv som en gräsrotsaktivist som alltid har verkat även utanför akademin. I den samhällsvetenskapliga fakultetens motivering står att Abramovitz visar på vikten av att samhällsvetenskapliga forskare inte bara studerar policyskapande, medborgerligt och professionellt engagemang, utan också tar ställning och deltar i försök att främja rättvisa och jämlikhet i samhället.

Leonie Huddy är statsvetare vid State University of New York i Stony Brook och kommer ursprungligen från Australien. Hon forskar bland annat om amerikansk patriotism och nationell identitet, samt den allmänna opinionen om Irakkriget. Leonie Huddy är specialist inom området politisk psykologi och har genom åren forskat om identitets-, gender- och rasfrågor. Hon har varit ordförande och vice ordförande för International Society of Political Psychology (ISPP) och var under många år huvudredaktör för tidskriften Political Psychology.

Leonie Huddy har starka band till den statsvetenskapliga institutionen i Lund. Hon har varit aktivt involverad i uppbyggnaden av ämnet politisk psykologi vid institutionen och medverkat till att institutionen lyckats få flera större forskningsanslag inom området för politisk psykologi genom sina publikationer och deltaganden i workshops och konferenser.


För information och intervjuer med:

  • Mimi Abramovitz, tala med Katarina Jacobsson (katarina [dot] jacobsson [at] soch [dot] lu [dot] se (katarina[dot]jacobsson[at]soch[dot]lu[dot]se))
  • Leonie Huddy, tala med Robert Klemmensen (robert [dot] klemmensen [at] svet [dot] lu [dot] se)

Hedersdoktorer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Hedersdoktor är en hederstitel som utdelas av universitetets fakulteter. Det kan handla om en forskare som man vill ge ett erkännande eller knyta till sin arbetsgemenskap. Ibland ger man titeln som ett akademiskt erkännande åt en amatörforskare, eller till kulturpersonligheter såsom musiker, författare och journalister.

Se i länken vilka som har fått hedersutmärkelsen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten