Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Yrken för samhällsvetare

S-career

Var får samhällsvetare jobb någonstans?
 

Vad arbetar en samhällsvetare med?

Samhällsvetare kan till exempel arbeta på kommuner, departement, myndigheter, politiska organisationer, företag eller frivilligorganisationer. Samhällsvetare arbetar med alltifrån att bygga städer, utveckla skolväsendet, förebygga brott, planera för en hållbar miljö, utveckla kommunikationsstrategier, vara rådgivande i jämställdhetsfrågor eller sköta internationella förhandlingar.

Dessutom arbetar många som läst samhällsvetenskap även med behandling och utredning i direktkontakt med människor. Det gäller framför allt socionomer, psykologer och andra med en beteendevetenskaplig inriktning på sin examen.

 

Exempel på yrken

Handläggare

Arbetet som handläggare kan variera mycket mellan olika arbetsplatser. Det innebär i stort att du bereder ärenden som har anknytning till en viss fråga. Det kan även innefatta rådgivning och service kring frågor som är kopplade till dina arbetsuppgifter. Man kan till exempel arbeta med utvecklingsfrågor på SIDA eller i en biståndsorganisation, med arbetsmarknadsåtgärder hos Arbetsförmedlingen eller med samordning av alkoholfrågor i en kommun. Alla samhällsvetenskapliga ämnen kan leda till jobb som handläggare.

 

Informatör, kommunikatör, kommunikationsstrateg

En informatör eller kommunikatör kan arbeta inom både privat och offentlig sektor. Vanligtvis bygger den huvudsakliga arbetsuppgiften på att analysera, planera, utforma, sprida och utvärdera information. Arbetsuppgifterna kan vara mycket omväxlande och därför se olika ut från en arbetsplats till en annan. Ofta har kommunikatörer rollen som företagets eller organisationens kommunikationsstrateg. Andra är specialister på någon eller några delar av kommunikationsverksamheten. Det kan handla om att ansvara för presskontakter, webb och trycksaksproduktion eller att vara redaktör för personaltidningen. En bra ämneskombination för att få jobb som informatör är studier i medie- och kommunikationsvetenskap kombinerat med andra samhällsvetenskapliga ämnen, språk eller företagsekonomi. Du kan också läsa ett program i strategisk kommunikation.

 

Journalist

Samhällsvetenskapliga ämnen är en bra grund för dig som vill arbeta som journalist. När du läst 90 hp i avslutade kurser kan du komplettera med journalistutbildningen vid Lunds universitet – en påbyggnadsutbildning som leder till en kandidatexamen. Journalister arbetar framför allt med bearbetning av informationsmaterial, informationssökning och produktion av informationsmaterial. Förutom de traditionella medierna som TV, radio och tidning kan en journalist exempelvis arbeta på medieföretag eller statliga myndigheter. Många journalister startar också egna företag och arbetar som frilans.

 

Ledare inom servicesektorn

Servicesektorn svarar för 75 % av alla arbetstillfällen i västvärlden. Som ledare i en serviceintensiv verksamhet är dina huvudsysslor ofta att leda, utveckla, organisera och marknadsföra. Såväl bransch som arbetsuppgifter kan variera, beroende på vad du har för intresse och vilken inriktning du vill jobba inom. Exempel på titlar som examinerade service managementstudenter har är: Travel Manager, restaurangchef, turismsamordnare, receptionschef, butikskommunikatör, Business Developer, Health Manager eller logistikchef.

 

Omvärldsanalytiker

Som omvärldsanalytiker bevakar man det som sker i omvärlden. För att kunna skapa en bild av mönster och trender måste materialet bearbetas, sammanställas och analyseras. Syftet är att komma med en slutsats och förslag till åtgärder. Politices kandidatprogrammet, kurser i statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och sociologi är exempel på studier som en omvärldsanalytiker har nytta av. Många väljer att kombinera dessa ämnen med ekonomistudier.

 

Personal, Human Resources

Arbete med personalfrågor innebär personalplanering, personalutveckling, rekrytering och löneförhandling. Arbetsplatsen kan vara ett privat företag, såväl som offentlig sektor eller en organisation. Du kan till exempel arbeta som konsult på ett rekryteringsföretag, med personalutveckling på ett multinationellt företag eller som personalhandläggare på en statlig myndighet. Lämplig studieinriktning är kandidatprogrammet för personal och arbetslivsfrågor. Du kan även läsa fristående kurser i exempelvis pedagogik, sociologi, psykologi, arbetsrätt och företagsekonomi.

 

Psykolog

Psykologens arbete syftar till att förbättra människors livsvillkor, genom att arbeta med utvecklings- och förändringsprocesser för individer, grupper och organisationer. Det finns behov av psykologer inom samhällets alla sektorer. Psykologer anställs exempelvis inom psykiatri och sjukvård, skola och barnomsorg samt arbetsmarknadsverkets område. Många arbetar i privata företag eller är egna företagare. För att bli legitimerad psykolog krävs att du efter examen från psykologprogrammet gör praktik under handledning i ett år.

 

Samhällsplanerare

Samhällsplanerare arbetar med utredning och samordning vid planeringsarbete av exempelvis bostadsområden och trafik. Arbetet bedrivs ofta i projektgrupper som är sammansatta av planerare med utbildning från olika specialområden. Kommuner, länsstyrelser, Boverket, konsultföretag och internationella organisationer är exempel på möjliga arbetsgivare. För denna typ av yrke passar det att ha läst kandidatprogrammet i samhällsplanering eller att ha tagit  en fristående examen i samhällsgeografi kombinerat med GIS, pedagogik, sociologi, statistik eller statsvetenskap.

 

Socionom

Socionomer har många och skiftande arbetsuppgifter. Gemensamt är att arbetet innebär direktkontakt med människor och berör samspelet mellan människor och deras miljö. En socionom kan få anställning inom kommunala, statliga, privata eller frivilliga organisationer. Det största verksamhetsfältet är kommunala socialtjänsten där socionomer arbetar bland annat med äldreomsorg, frågor kring barns situation, människors ekonomiska hjälpbehov och missbruk av alkohol och droger. Andra exempel på arbeten för socionomer är som kurator inom sjukvård eller skola, frivårdsinspektör inom kriminalvården, behandlingsassistent på institution eller privat konsultverksamhet. Socionomer anställs också inom den privata sektorn, till exempel som personalkonsulenter. Du kan endast få en socionomexamen genom att gå socionomprogrammet.

 

Utredare

Utredningsjobb kan både innebära att man utreder förhållanden kring enskilda personer (till exempel på Försäkringskassan) eller att man utreder samhälleliga förhållanden (exempelvis på Utbildningsdepartementet eller inom Kriminalvården). Vill du arbeta med utredningar på individnivå kan du exempelvis läsa socionomutbildningen eller läsa till en examen med sociologi eller psykologi som fördjupningsämne, i kombination med ämnen som statsvetenskap, rättssociologi, handelsrätt, pedagogik eller genusvetenskap. Om du däremot vill arbeta med utredning och utvärdering kring samhälleliga förändringar och skeenden får du en gångbar examen genom att läsa statsvetenskap, sociologi eller samhällsgeografi, kombinerat med andra samhällsvetenskapliga, ekonomiska eller humanistiska ämnen.

 

Sidansvarig: