Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ofta högutbildade män som säljer sex

En man sitter vid en bärbar dator med en mobil i handen. Foto.
Idag sker nästan alla kontakter via internet och det tror Marco Bacio har betydelse för vilka som börjar sälja. Foto: Andrea Piacquadio. Pexel

I en ny avhandling från Lunds universitet intervjuar genusvetaren Marco Bacio manliga sexarbetare i Sverige och Italien. Det som förvånade honom mest var att en majoritet av sexarbetarna tillhörde en välutbildad medelklass.

Kvinnligt sexarbete – som är långt vanligare än manligt – är väl beforskat runt om i världen. Män som säljer sex däremot har enligt Marco Bacio inte uppmärksammats i samma grad. Nu har han själv bidragit till forskningen genom att djupintervjua 45 män som arbetar med att sälja sex till andra män, i Milano och i Stockholm.

– Jag visste mycket lite om detta innan jag själv började forska, säger han. Min bild baserade sig på en stereotyp; att alla som sålde sex mådde dåligt och att de tvingats in i prostitution. Därför förvånade det mig att så många var välutbildade och tillhörde medelklassen.

Marco Bacio utmanar en etablerad uppfattning genom att påstå att sexarbete, åtminstone manligt sådant, faktiskt kan ses som nästan vilket arbete som helst. Den stora majoriteten uppgav pengar som drivkraft till att de säljer sex, medan ett fåtal uppger andra skäl, som exempelvis lust. 

– Sexarbetarna berättade att mötet med köparen ofta inte bestod av bara sex. Man sågs under några timmar, tog en kaffe och småpratade lite om vardagliga saker, säger Marco Bacio.

Idag sker nästan alla kontakter via internet och det tror Marco Bacio har betydelse för vilka som börjar sälja.

– Prostitution är stigmatiserande och tröskeln för att sälja sex har sänkts när man slipper ragga kunder på gatan.

Till skillnad från när kvinnor säljer sex så det köparen som är blir mest stigmatiserad när det gäller manlig prostitution. Den typiske köparen av manligt sex är en gift man med barn i 45-årsåldern. Motivet till sexköp brukar, enligt de sexsäljare som intervjuats, vara att få uppleva intimitet med en annan man. Sex är inte nödvändigtvis en viktig del av relationen mellan sexarbetare och kund, även om det i allmänhet finns med. De skiljer mellan ”stamkunder” och tillfälliga kunder. De tillfälliga kunderna är mer inställda på sexuella möten och att bli tillfredsställda sexuellt, medan ”stamkunderna” är mera ute efter ett känslomässigt utbyte och att skapa en form av intimitet med sexarbetaren.

Marco Bacio har analyserat sexarbete ur maskulinitetsperspektiv för att förstå vilken typ av relationer som skapas mellan sexarbetarna och deras kunder och hur denna relation präglas av vad som uppfattas som maskulint.

– Sexarbetarna ser sig som ”straighta” eller ”homosexuella” beroende på vilken roll de har i den sexuella relationen; den som blir penetrerad anses som homosexuell och den som penetrerar som straight, säger Marco Bacio. Han menar att graden av stigmatisering är beroende av om sexarbetaren betraktas som homosexuell eller straight. Därför har det varit viktigt för de som säljer sex att uppge att de egentligen är heterosexuella, även om de på senare år har blivit vanligare med sexsäljare som ser sig som homosexuella.


Om Marco Bacio

Marco Bacio avlägger en doktorsexamen i Genusvetenskap och Sociologi vid både Lunds universitet och på Università degli Studi di Milano. Avhandlingen har titeln Masculinities at work. Male-to-male internet escorting in Italy and Sweden och disputationen äger rum den 11 maj 2023, kl. 14.00 i Aula di seminari, Via Conservatorio 7, Milano, Italien.

Disputationen livestreamas också via Zoom