Forskare: pandemin har lett till en av vår tids största vårdskandaler

Personal på vårdboende. Foto.
Foto: Mostphotos.

Att våra äldreboenden drabbats hårt av coronapandemin beror på den allmänna smittspridningen i samhället. Men samhällets syn på äldre, nedprioriteringar och att anhöriga stängts ute har förvärrat lidandet och döden. Det säger äldreforskaren Håkan Jönson som tror att vi kommer se tillbaka på detta som en av vår tids största vårdskandaler.

Kritiken mot Sveriges regioner var förödande under hösten 2020. Äldre som bodde på särskilda boenden fick inte vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Det konstaterade inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin första del av granskningen av boenden för äldre och vården av äldre personer som fick Covid-19.

– Jag tror att vi kommer se tillbaka på detta som en av vår tids största vårdskandaler. Hur man under en del av pandemin fokuserade så mycket på sjukhusvården och det gällde också skyddsutrustningen som inte räckte till för äldreboendena, säger Håkan Jönson, professor i socialt arbete.

Artikeln publicerades först i nyhetsbrevet Apropå och går att läsa i sin helhet på lu.se