Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2018 års hedersdoktorer

Kvinnors roll i fredsprocesser och flytande gränser mellan manligt och kvinnligt i samhället och i populärkulturen. Det är frågor som fakultetens nya hedersdoktorer – Jacqui True och Jack Halberstam - forskar om. Den 25 maj promoveras de i Lunds domkyrka.

Jacqui True är professor i statsvetenskap och internationella relationer vid Monash University Gender, Peace and Security Center i Australien. Hon forskar om kvinnors roll i fredsprocesser och hennes vetenskapliga artiklar om global styrning, jämställdhet i fredsarbete och feministiska forskningsmetoder är bland de mest citerade inom området. Hennes nuvarande forskning handlar om mönster för systematiskt sexuellt våld i konfliktdrabbade länder i Asien och Stillahavsområdet.

Jacqui True har varit med om att bygga upp ett konsortium av organisationer som arbetar för att involvera kvinnor i fredsprocesser. Hon har under flera år haft ett etablerat samarbete med såväl seniora forskare som doktorander vid Lunds universitet och är redaktör för den kommande antologin Handbook on Women, Peace and Security (Oxford University Press)där flera Lundastatsvetare medverkar.

 

Jack (även känd som Judith) Halberstam, professor i genusvetenskap vid University of California, är en av genusvetenskapens viktigaste teoretiker med fokus på queerteori och förståelsen av förändringar i västvärldens kulturella föreställningar om kön och sexualitet. I sin forskning förklarar han betydelsen av de förskjutningar mellan manligt och kvinnligt som äger rum idag. Regnbågsfamiljer, gravida män och åldrande öppet homosexuella är saker som samhället ställs inför idag och måste kunna hantera.

Transgenderstudies är en relativt ny del av genusvetenskapen och Jack Halberstam hör till dem som ända sedan 1990-talet har varit med och utvecklat forskningsfältet. Halberstam har vid flertal tillfällen besökt Lund och undervisat på doktorandkurser. Bland hans verk kan nämnas Female Masculinity (1998), In a Queer Time and Place (2005) och Gaga feminism (2012).