Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

4. Krav för tillgodoräknande

Utbytesstudier
Som utbytesstudent är du fortfarande student vid Lunds universitet. Studierna ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Lunds universitet.

Allmänna krav och regler

Alla tillgodoräknanden baserar sig på ett par grundläggande förutsättningar:

 • kurser får inte överlappa redan lästa eller kommande kurser
  Du ska inte läsa samma kurs två gånger, oavsett om kursen ges i Lund eller någon annanstans. Om du läser kurser inom samma område som du läst tidigare eller planerar att läsa förekommer ofta viss överlappning, precis som om du läser flera kurser inom samma ämne i Lund. Cirka 25% överlappning godtas vid tillgodoräknande. Jämför kursplaner och litteraturlistor innan du bestämmer dig för en viss kurs. 
 • kurserna måste vara helt avklarade
  Delmoment eller oavslutade kurser tillgodoräknas inte och du kan inte komplettera oavslutade kurser i Lund efter hemkomst. Den enskilda kursen måste vara avklarad med fullt godkänt betyg, dvs du kan inte få godkänt på en underkänd kurs även om kursernas snittbetyg är över gränsen för godkänt (tex Frankrike).
 • kurserna ska vara på svensk högskolenivå
  Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser, sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte.
 • Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte.
 • Språk tillgodoräknas i regel inte.
 • Poängkraven fastställs per universitet av Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Kravnivån räknas fram utifrån hur många credits ett kandidatprogram omfattar på ditt värduniversitet. Vi dividerar det totala antalet credits med antalet år för att få fram omräkningsnyckeln för hur många lokala credits som motsvarar ett studieår i Sverige.
  Det som benämns som minimikrav på ditt värduniversitet är oftast inte samma antal credits som krävs för att få tillgodoräkna sig 30 hp. Ibland kan terminerna i utlandet vara kortare än våra, värduniversitetet kan ha tre-termins system etc, vilket gör att du ibland kan behöva läsa mer än vad en inhemsk student gör under samma tid för att kunna uppfylla kravet på 30 hp.
 • Praktik tillgodoräknas inte

 

Särskilda krav

Observera att det kan finnas särskilda krav för tillgodoräknande på ditt program. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller.

  

Så här tillgodoräknas dina kurser i LADOK

Kurserna läggs in i LADOK som godkända, med angivande av kursens namn och antalet poäng men utan betygsgrad.   Studieresultaten tillgodoräknas enbart utifrån värduniversitetets official transcript. 

 

Föregående steg: 3. Behörighet för att söka
Nästa steg: 5. Språkkrav