1. Vart kan jag åka?

Partneruniversitet

Som student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har du stora valmöjligheter om du är intresserad av utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet - vi har avtal med partneruniversitet över hela världen!

Avtal

Det finns tre olika typer av avtal som påverkar vilka universitet du kan söka till:

  • universitetsgemensamma avtal (University-wide agreements) som Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått platser på
  • fakultetsgemensamma avtal (Faculty-wide agreements) inom området samhällsvetenskap
  • institutionsavtal (Department agreements) som är ämnesspecifika

OBS: det kan variera vilka universitet man kan söka till från termin till termin. Vilka som är sökbara under aktuell ansökningsomgång och för vilken studieperiod kan du se i ansökan när den öppnar! Då hittar du en länk till ansökan och listan över sökbara universitet i steg 7. Ansökan.

 

Nästa steg: 2. När kan jag söka? Ansökningsperioder och informationsmöten