Institutioner och enheter

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutioner i både Helsingborg och Lund

Merparten av fakultetens institutioner finns samlade i Paradisområdet i Lund, alldeles intill universitetshuset och Lundagård.

Undantaget är Institutionen för kommunikation och medier som är belägna i SOL-centrum bredvid Universitetsbiblioteket samt Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, som återfinns i Geocentrum II vid Sölvegatan. Centrum för Mellanösternstudier ligger på Finngatan 16 och LUCUS på Biskopsgatan 5.

I Helsingborg finns två av fakultetens institutioner: Institutionen för service management och tjänstevetenskap samt Institutionen för strategisk kommunikation. Båda är belägna i Campus Helsingborgs lokaler på Universitetsplatsen 2.