Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansökan om docentur och befordran till professor

Ansök om docentur

Utnämning till docent innebär att du har rätt att undervisa och examinera på alla nivåer inom universitetet, men titeln är inte förenad med någon anställning. 

Lärarförslagsnämnden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten behandlar ansökningar en gång per termin, i april och oktober. Deadline för ansökningar våren 2024 är den 15 april. Ansökan skickas till rekryteringshandläggare Anders Kirchner, anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se

För att du ska kunna ansöka krävs att institutionen ställer sig bakom ansökan. Institutionen ska i ett kortfattat yttrande motivera hur en docentutnämning skulle vara till nytta för forskningen och utbildningen vid institutionen. I ansökan ska du också styrka att du uppfyller kraven på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. 

Samtliga ansökningar i en ansökningsomgång behandlas av lärarförslagsnämnden vid ett och samma sammanträde.

Mer om behörighetskrav och hur ansökan ska utformas finns i nedanstående dokument:

Riktlinjer för ansökan och antagning av oavlönade docenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 135 kB, ny flik)

Befordran till professor

En tillsvidareanställd universitetslektor kan befordras till professor om det finns ett verksamhetsbehov och om personen har behörighet för anställning som professor. Anhållan om att befordra till professor kan bara göras av prefekt eller motsvarande. Det är inte möjligt för en enskild medarbetare att ansöka.

Ansökningar skickas till rekryteringshandläggare Anders Kirchner, anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se (anders[dot]kirchner[at]sam[dot]lu[dot]se), och måste vara inkomna senast 15 februari

För att en anhållan om befordran ska prövas måste den vara beredd hos den institution universitetslektorn har sin anställning. Anhållan måste ha sin grund i ett väl identifierat verksamhetsbehov och måste innehålla en redogörelse för verksamhetens strategiska överväganden. I övervägandet ska ingå en bedömning av kandidatens dokumenterade bidrag till verksamhetens utveckling och en motivering till varför kandidaten bedömts vara lämplig för befordran. Det ska också bifogas en ekonomisk redovisning för professorsanställningens långsiktiga finansiering, samt en jämställdhetsanalys.

Anhållan ska också innehålla en ansökan från den aktuella kandidaten. Ansökan ska utformas i enlighet med riktlinjerna nedan:

Riktlinjer för akademisk meritportfölj vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (PDF 1,7 MB, ny flik)

Kontakt

För frågor om befordran och docentutnämning:

Anders Kirchner
Rekryteringsansvarig
Kansli S
+46 46 222 72 06
anders [dot] kirchner [at] sam [dot] lu [dot] se