Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De får medel för att utveckla starka forskningsområden

Tre områden har beviljats fakultetsmedel för att genom olika aktiviteter ges möjlighet att konsolidera, utveckla och synliggöra starka, tvärvetenskapliga forskningsområden vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Fakultetsledningen har bedömt att tre av områdena som sökt medel i fakultetens utlysning har potential att efter genomförda aktiviteter uppnå kriterierna för en stark tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Beslut om vilka områden som faktiskt utses till fakultetens starka forskningsområden kommer att fattas längre fram.

Ambitionen är att på sikt definiera 5–7 starka områden, så även forskningsområden som inte deltog i utlysningen om stimulansmedel kommer kunna vara aktuella. Fakultetens forskningsråd arbetar vidare med processen för hur starka forskningsområden ska utses och utvärderas.

Sex ansökningar kom in, varav en inte ansökte om medel och en inte uppfyllde de formella kraven. Ansökningarna bedömdes av fakultetens prodekan och vicedekaner, och i slutet av april fattade dekan beslut om att bevilja följande tre ansökningar medel:


Rights and Resistance within Planetary Limits - Critical Connections for Social Sciences.
Huvudsökande: professor Emily Boyd (LUCSUS). 
Medsökande: docent Martina Angela Caretta (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi), professor Håkan Johansson (Socialhögskolan), professor Max Koch (Socialhögskolan), professor Fariborz Zelli (Statsvetenskapliga institutionen).

Barns röst, rättigheter och utveckling: Morgondagens praktiker för en resilient barndom.
Huvudsökande: docent Elia Psouni (Institutionen för psykologi). 
Medsökande: docent Veronika Burcar Alm (Sociologiska institutionen), professor Anna Lundberg (Rättssociologiska institutionen), docent Lina Ponnert (Socialhögskolan), professor Helena Sandberg (Institutionen för kommunikation och medier).

Crisis Inequalities and Social Resilience (CISR). 
Huvudsökande: professor Helle Rydström (Genusvetenskapliga institutionen). 
Medsökande: professor Annette Hill (Institutionen för kommunikation och medier), professor Simon Turner (Sociologiska institutionen).


Dessa grupper kommer nu under ett års tid att arrangera de aktiviteter de beviljats medel för, bland annat olika sorters seminarier och workshoppar.

Om utlysningen

I december 2022 utlyste Samhällsvetenskapliga fakulteten stimulansmedel för konsolidering av starka forskningsområden. Utlysningen var en del i det utvecklingsarbete fakulteten genomför med utgångspunkt i forskningsutvärderingen RQ20.

Läs mer om utlysningen