Nytt centrum för forskning om antibiotikaresistensens effekter

Närbild på en kvinna som bär ett munskydd. Foto.

Hösten 2020 startas ett nytt forskningscentrum om framtidens infektionssjukdomar på Campus Helsingborg.

Centret etableras hösten 2020 och heter Emerging Infectious Diseases (EID.) Nätverket kommer att arbeta med frågor om hur samhället och dess institutioner kommer att påverkas av en ökad antibiotikaresistens och framtida mer okända mikrobiella infektionssjukdomar såsom virus- och bakteriesjukdomar.

–Forskningen är högaktuellt i en tid då det behövs bredare kunskap om och förståelse för hur samhället och människors vardagsliv påverkas av infektionssjukdomar det inte finns en enkel behandling för, säger Henrik Loodin, fil dr i sociologi och forskare, vid Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap och forskningskoordinator för EID.

Forskningscentret är en fortsättning på temat Postantibiotiska framtider som under hösten 2019 och våren 2020 gemensamt har undersökt antibiotikaresistens vid Pufendorfinstitutet (Pufendorf IAS).

I detta tema har nationella och internationella forskare från olika discipliner och universitet samlats och utforskat de utmaningar en ökad antibiotikaresistens innebär. Det nya centret EID på Campus Helsingborg ger möjlighet att vidareutveckla och fördjupa denna forskning.