Program på masternivå

Ett masterprogram omfattar två års studier (120 hp) och bygger på kunskaper från grundnivån. Programmen är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige.

Två kvinnliga studenter diskuterar vid ett bord. Foto.

Masterprogram som ges på svenska

Nedan finns länkar till utbildningsinformation på Lunds universitets övergripande webbplats (lu.se).

Masterprogram som ges på engelska

Nedan finns länkar till utbildningsinformation på Lunds universitets övergripande internationella webbplats (lunduniversity.lu.se).

Vad är en masterexamen?

Masterexamen (2år) består av 120 högskolepoäng varav minst 60 ska omfatta kurser på avancerad nivå inom ett huvudområde. Inom huvudområdet ska det finnas ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två om vardera 15 högskolepoäng. Minst 75% av kurserna ska vara på avancerad nivå. För att du ska kunna få ut en masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.